Välkommen Leonora Christina!

Tisdagen den 21 juni döptes BornholmerFærgens nya snabbfärja, HSC Leonora Christina, i Rønne, De speciellt inbjudna gästerna seglades sedan med fartyget på premiärtur till Ystad där hon togs emot av Ystadbor och en speciell välkomstkommitté.

Kommunfullmäktiges ordförande Matts Johnsson hälsade HSC Leonora Christina varmt välkommen till Ystad i en ceremoni inramad med såväl Tornväktare, Hemvärnets Musikkår och nyfikna åskådare.

Intresserade Ystadbor följde ceremonin på håll.

Intresserade Ystadbor följde ceremonin på håll.

Hemvärnets Musikkår spelade.

Hemvärnets Musikkår spelade.

BornholmerFærgens direktör John Steen-Mikkelsen, befälhavaren Søren Schou och gudmor Vinni Rosbøll lyssnar på kommunfullmäktiges ordförande Matts Johnsson.

BornholmerFærgens direktör John Steen-Mikkelsen, befälhavaren Søren Schou och gudmor Vinni Rosbøll lyssnar på kommunfullmäktiges ordförande Matts Johnsson.

Matts Johnsson överlämnar staden Ystads vapensköld till Leonora Christinas befälhavare Søren Schou.

Matts Johnsson överlämnar staden Ystads vapensköld till Leonora Christinas befälhavare Søren Schou.

Tornväktaren befäste välkomnandet med en fanfar.

Tornväktaren befäste välkomnandet med en fanfar.

HSC Leonora Christina vände åter mot Bornholm, för att gå i reguljär trafik onsdag den 22 juni 2011.

HSC Leonora Christina vände åter mot Bornholm, för att gå i reguljär trafik onsdag den 22 juni 2011.

 

Foton: Patric Nadalutti

 

Publicerad 2011-06-25, Uppdaterad 2014-02-28