Ystad hamn gick stärkt ur krisen

Under 2009 genomgick världen en sällan skådad ekonomisk kris. Många människor och verksamheter påverkades, transportbranschen och hamnarna inget undantag.

Branschorganisationen Sveriges Hamnars statistik över hamnarnas verksamhet under 2009 har nu presenterats, och Ystad Hamn Logistik AB kan konstatera att man ökat sin godsvolym, och dessutom klättrat hela tre placeringar - från 15:e till 12:e plats av hamnarna i Sverige. Dessutom var Ystad Hamn den enda av de 12 största hamnarna som ökade godsvolymen - övriga minskade sin godsomsättning.

Siffrorna från Sveriges Hamnar visar tydligt att Ystad Hamn är en väsentlig aktör för transportindustrin och för handelsutbytet i Europa. Ystad Hamn Logistik AB stärker åter sin roll som en av Sveriges viktigaste hamnar.

Så här ser jämförelsen ut enligt statistik från Sveriges Hamnar:

 

Placering 2009

Placering 2008

Järnvägsvagnar

2

2

Passagerare (färjor)

3

3

Personbilar/bussar

4

4

Antal anlöp

5

5

Trailers/lastfordon

7

7

Gods över kaj

12

15

 

Se jämförelsesiffrorna här (pdf)

Länk till Sveriges Hamnar

Publicerad 2010-06-11, Uppdaterad 2014-02-28