Säkerhetssamordnare/Security Officer

Ystad Hamn rekryterar säkerhetssamordnare/Security Officer

 

I rollen som säkerhetssamordnare kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med att:

- företräda hamnbolaget i säkerhetsskyddsrelaterade frågor gentemot myndigheter, kommun, organisationer och företag

- ansvara för att implementera NIS i organisationen

- ansvar för International Ship and Port Facility Security Code (ISPS).

- ansvara för hamnens arbete för krisberedskap och civilt försvar exempelvis risk och sårbarhetsanalyser.

- stödja verksamheten med planering och operativ/praktisk tillämpning av säkerhetsskyddsarbete dvs fysisk säkerhet, informationssäkerhet och personalsäkerhet

- initiera, planera och genomföra intern utbildning/övning

- ansvara för riskbedömning, säkerhetsplan och genomförande av eventuella åtgärder

- självständigt granska verksamheten, identifiera avvikelser och ta fram förbättringsåtgärder för att förbättra säkerheten inom bolaget

- ansvara för bevakning, larm och lås

 

Ystad Hamn är en liten organisation och du kommer även att stödja Operativa avdelningen i andra driftsfrågor utifrån behov.

 

Kvalifikationer

Grundkrav:

- kvalificerad eftergymnasial utbildning inom risk- och krishantering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

- erfarenhet av att arbeta i digitala stödsystem

- goda kunskaper i svenska och engelska

- körkort B

- Svensk medborgare

 

Meriterande:

- flerårig bred erfarenhet från arbete med ett eller flera av följande områden: säkerhetsskydd, fysiskt skydd, civil beredskap, informationssäkerhet och incidentrapportering

- utbildning i ISPS

- utbildning/kunskaper inom NIS

 

Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang. Du har god förmåga att kommunicera, förklara samt förankra både skriftligt och muntligt. Du tar själv ansvar för att planera och driva ditt arbete och du har god samarbetsförmåga.

Detta är en ny befattning och du kommer att ha en fri roll med stort eget ansvar och stor möjlighet att utforma rollen och ditt arbete.

Du rapporterar till Operativ chef och beredskapstjänstgöring (TIB) kommer efter en tid att ingå i tjänsten. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Som anställd vid Ystad Hamn kan du komma att bli krigsplacerad.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Är du intresserad och uppfyller grundkraven? Då skickar du in din ansökan med CV och personligt brev senast den 4 mars 2024 till  viveka.ekeblad@ystad.se

Vi kommer att genomföra de första intervjuerna vecka 11.

 

Frågor kring tjänsten?

Välkommen att kontakta operativ chef Michael Törnfeldt, 070-947 76 61

Publicerad 2024-02-07