Vision och Affärsidé

Ystad Hamn Logistik AB arbetar med följande vision och affärsidé:

Vision

En framsynt, hållbar hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling.

Affärsidé

Ystad Hamn Logistik AB skall erbjuda anläggningar och service som stimulerar hållbarhet, ökad integration och internationell handel. Vi skall skapa mervärde för hamnens kunder samt för Ystads kommun och dess invånare.

Publicerad 2023-06-25, Uppdaterad 2024-04-08