Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans åk 7- 9 och riktar sig till dig som helt eller delvis saknar betyg från grundskolan. Du ges stora möjligheter att anpassa studierna efter dina önskemål och behov och det går även att kombinera studier på grundläggande nivå med studier i andra skolformer inom komvux (SFI, studier på gymnasial nivå samt särskild utbildning). 

På grundläggande nivå kan du läsa svenska, svenska som andraspråk, samhällskunskap samt engelska. För dig som vill läsa en naturvetenskaplig inriktning erbjuder vi matematik, fysik, kemi och biologi.

Utöver dessa erbjuder vi även kurser i religionskunskap, historia, geografi samt hem- och konsumentkunskap.

Studier på grundläggande nivå- närundervisning

Vuxenutbildningen Ystad har ett kontinuerligt intag till grundläggande vuxenutbildning med kursstart en gång i månaden. För ytterligare information kontakta studievägledare:

Studie- och yrkesvägledare för dig som bor i Ystads kommun: Sara Persson, sara.persson@ystad.se

Studie- och yrkesvägledare för dig som bor i Tomelilla kommun: Malin Fågelberg, malin.fagelberg@tomelilla.se

Stöd i dina studier

Du som studerar i närundervisning hos Vuxenutbildnignen Ystad har alltid tillgång till ett resursteam där du kan få stöd att ta dig igenom dina studier. I resursteamet ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. 

Kontakt med resursteam:

Studie- och yrkesvägledare Sara Persson, sara.persson@ystad.se

Specialpedagog Peter Månsson, peter.mansson@edu.ystad.se

Kurator Therese Boy, therese.boy@ystad.se

Studier på grundläggande nivå- distans

För dig som har behov av att studera någon eller några kurser på grundläggande nivå på distans så erbjuder vi distansstudier via Hermods. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information:

Studie- och yrkesvägledare för dig som bor i Ystads kommun: Fransisca Isaksson, fransisca.isaksson@ystad.se

Studie- och yrkesvägledare för dig som bor i Tomelilla kommun: Malin Fågelberg, malin.fagelberg@tomelilla.se

Lärcentrum

För dig som studerar på distans erbjuder Vuxenutbildningen Ystad studiehandledning, specialpedagogiskt stöd samt viss service (bland annat finns möjlighet att låna dator på plats, skriva ut, kopiera, låna studierum). Vi erbjuder även extra stöd i matematik. Lärcentrum finns i Vuxenutbildningen Ystads lokaler. Du kan läsa mer om studiehandledning, specialpedagogiskt stöd och stöd i matematik nedan.

Studiehandledning

För att du ska få de bästa förutsättningarna och nå så bra reslutat som möjligt erbjuder Vuxenutbildningen Ystad studiehandledning där du kan få pedagogiskt stöd, hjälp med att planera och strukturera dina studier mm. Vår studiehandeldare är på plats från och med vecka 36.

Kontakt: Studiehandledare Lisa Rosèn, lisa.rosen@edu.ystad.se

Specialpedagogiskt stöd

Du som läser på distans via Hermods har tillgång till stöd av specialpedagog på Lärcentrum hos Vuxenutbildnignen Ystad. Du kan få hjälp med inläst läromedel samt stöd i i dina studier utifrån dina behov och förutsättnignar.

Kontakt:

Specialpedagog Peter Månsson, peter.mansson@edu.ystad.se

Kontakt Lärcentrum

Om du vill veta mer om vilket stöd och service du som distansstuderande kan få hos Lärcentrum är du välkommen att kontakta Caroline Åberg, verksamhetsansvarig för Lärcentrum:

Caroline Åberg, caroline.aberg@ystad.se

Introduktionsmöte 

I samband med din studiestart på Hermods rekomenderar vi att du går på ett introduktionsmöte som erbjuds i våra lokaler på Vuxenutbildningen Ystad. På detta introduktionsmöte får du:

  • Information om hur det fungerar att läsa via hermods
  • En presentation av Hermods lärplattform Novo  
  • En presentation av våra handledare och vad de kan hjälpa dig med i dina studier 
  • En presentation av vår specialpedagog och vilket specialpedagogiskt stöd du kan få
  • Möjlighet att ställa frågor direkt till din rektor för dina hermodsstudier, till vår studiehandledare samt till vår specialpedagog

Datum för introduktionsmöten hösten 2020:

26 augusti 15.00-17.00

30 september 15.00-17.00

4 november 15.00-17.00

Alla introduktionsmöten sker i sal 137 i Vuxenutbildnignens lokaler.

 Välkommen att studera hos oss!

Publicerad 2016-11-14, Uppdaterad 2020-07-10