Gymnasial vuxenutbildning

Vill du läsa in behörighet till en specifik högskoleutbildning, skaffa grundläggande behörighet för högskolestudier eller saknar du betyg i en eller flera kurser från gymnasiet? Vuxenutbildning på gymnasial nivå ger samma kompetens som den nationella gymnasieskolan. Kurserna är studiemedelsberättigade och kostnadsfria för dig som är bosatt i Ystad kommun eller Tomelilla kommun.

Vi erbjuder distanskurser via Hermods samt lärarledda kurser inom Svenska och Svenska som andraspråk samt matematik. Mer information om distansstudier med möjlighet till handledning och stöd samt lärarledd undervisning finner du nedan.

 Distansstudier med möjlighet till handledning
Vi har kontinuerligt intag på våra distanskurser via Hermods och du bestämmer själv i vilken takt du ska studera. 

Att studera på distans via Hermods innebär att du lämnar in uppgifter via Hermods lärplattform Novo. Det är också via Novo som du kommunicerar med din distanslärare.

Introduktionsmöte 
I samband med din studiestart på Hermods rekomenderar vi att du går på ett introduktionsmöte som erbjuds i våra lokaler på Vuxenutbildnignen Ystad. På detta introduktionsmöte får du:

  • Information om hur det fungerar att läsa via hermods
  • En presentation av Hermods lärplattform Novo  
  • En presentation av våra handledare och vad de kan hjälpa dig med i dina studier 
  • En presentation av vår specialpedagog och vilket specialpedagogiskt stöd du kan få
  • En presentation av vår kurator och vilket stöd vår kurator kan ge dig i dina studier 
  • Möjlighet att ställa frågor direkt till din rektor för dina Hermodsstudier, till våra handledare, till vår specialpedagog och kurator 

Datum för introduktionsmöten hösten 2020:  
2 oktober- Vuxenutbildnignen Ystad sal 137 kl 15.00-17.00
6 november- Vuxenutbildnignen Ystad sal 137 kl 15.00-17.00
11 december- Vuxenutbildnignen Ystad sal 137 kl 15.00-17.00

Handledning och stöd
För att du ska få de bästa förutsättningarna och nå så bra reslutat som möjligt erbjuder Vuxenutbildningen Ystad handledning i ett antal ämnen. Våra handledare är alla legitimerade ämneslärare och erbjuder handledningspass där du kan få hjälp med genomgångar, förklaringar samt “bolla idéer” i ditt ämne. 

Våra handledare finns på plats på introduktionsmötena men du kan också mejla dem eller besöka dem direkt på ett handledningspass. Kontaktuppgifter till våra handledare finns på Novo och i det välkomstbrev du får av oss i samband med din studiestart. 

För att du ska vara trygg med din utbildning har du som studerar på distans alltid tillgång till ett resursteam där du kan få stöd att ta dig igenom dina studier. I resursteamet ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. Du hittar mer information och kontaktuppgifter om stöd under rubriken Studie- och yrkesvägledning och stöd i studier.

Lärarledd undervisning
För dig som önskar lärarledd närundervisning erbjuder vi lärarledd undervisning i Svenska som andraspråk 1 (100p), Svenska 1 (100p) samt i matematikkurserna 1a,1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c. Kurserna är på heltid 5 veckor och du hittar aktuella datum för kursstarter under rubriken Studie- och yrkesvägledning och Viktiga datum.

Stöd i dina studier
För att du ska vara trygg med din utbildning har du som studerar inom Vuxenutbildningen Ystad alltid tillgång till ett resursteam där du kan få stöd att ta dig igenom dina studier. I resursteamet ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. Du hittar mer information och kontaktuppgifter om stöd under rubriken Studie- och yrkesvägledning och stöd i studier.

 

Publicerad 2016-11-14, Uppdaterad 2019-09-24

Individuell studieplan

Enligt komvux-förordningen måste alla som studerar i kommunal vuxenutbildning ha en individuell studieplan. Denna gör du tillsammans med en av våra studie- och yrkesvägledare. I planen ska framgå dina mål med studierna och vilka kurser du ska läsa.