Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial utbildning ger samma kompetens och behörighet som den treåriga nationella gymnasieskolan. Efter slutförda kurser får du betyg.

Nyhet våren 2019: Nu kan du välja att läsa Svenska som andraspråk 1 (100p) eller Svenska 1 (100p) med lärarledd undervisning inom Vuxenutbildningen Ystad. Kurserna är på heltid 5 veckor med nästa start 4 februari. Fler kursstarter finns under fliken "Viktiga datum" som du hittar under Studie- och yrkesvägledning i menyraden. Vi erbjuder även lärarledda kurser i matematik: 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Vill du läsa in behörighet till en specifik högskoleutbildning, skaffa grundläggande behörighet för högskolestudier, saknar betyg i en eller flera kurser från gymnasiet? Den gymnasiala utbildningen ger samma kompetens och behörighet som den treåriga nationella gymnasieskolan. Kurserna är studiemedelsberättigade och kostnadsfria för dig som är bosatt i Ystad kommun eller Tomelilla kommun. 

Inom vuxenutbildning i Ystad kan du välja att läsa distanskurser eller i närundervisning med lärarledda lektioner.

Distanskurser

Vi erbjuder distanskurser via Hermods. Denna studieform innebär att du studerar på distans och lämnar in uppgifter via Hermods lärplattform Novo. Det är också via Novo som du kommunicerar med din distanslärare. I samband med din studiestart rekomenderar vi att du går på den introduktionsgenomgång som erbjuds i våra lokaler på Vuxenutbildningen Ystad. Denna introduktionsgenomgång ger dig möjlighet att få information om hur Novo fungerar, information om dina distansstudier samt möjlighet att ställa frågor.

För dig som läser en distanskurs och känner att du vill ha lite extra stöd och hjälp erbjuder vi möjlighet till enskild handledning samt handledning i grupp. Handledning ges i ämnena engelska, svenska, svenska som andraspråk, matematik, naturkunskap, kemi och fysik.  

Vi har kontinuerligt intag på våra distanskurser och du bestämmer själv i vilken takt du ska studera. 

Du gör din ansökan på vår ansökningsblankett som du lämnar eller skickar till Vuxenutbildningen Ystad.

Lärarledd närundervisning

För dig som önskar lärarledd närundervisning erbjuder vi undervisning i:

Matematik 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c

Svenska 1

Svenska som andrasspråk 1

Våren 2019 har vi följande kursstarter för vår närundervisning: 4 februari, 11 mars, 15 april, 20 maj och 24 juni. Kontakta studievägledare för mer information. Ansökan görs på vår ansökningsblankett som du lämnar eller skickar till Vuxenutbildningen Ystad.

Välkommen med din ansökan!

Publicerad 2016-11-14, Uppdaterad 2019-02-07

Individuell studieplan

Enligt komvux-förordningen måste alla som studerar i kommunal vuxenutbildning ha en individuell studieplan. Denna gör du tillsammans med en av våra studie- och yrkesvägledare. I planen ska framgå dina mål med studierna och vilka kurser du ska läsa.