Särskild utbildning

Vuxenutbildningen Ystad erbjuder särskild utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. Antagning sker kontinuerligt. Du studerar i en liten grupp med varierande antal lektioner och kurstid.

Lärvux på Vuxenutbildningen Ystad erbjuder vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning och/eller förvärvad hjärnskada. På lärvux kan du studera på nivåer som motsvarar grundsärskola och gymnasiesärskola.

Lärvux vänder sig till dig som har behov av nya kunskaper och förmågor för att bättre klara arbete, boende, fritid eller fortsatta studier. Undervisningen på Vuxenutbildningen Ystad är kostnadsfri. Bidrag för dina studier kan du söka hos SPSM.

Du studerar i en liten grupp eller enskilt och planerar undervisningen med din lärare utifrån din individuella studieplan. Du kan börja när som helst och studera hela kurser eller olika delkurser.  Efter avslutad kurs eller delkurs får du ett betyg eller intyg.

På grundläggande nivå kan du läsa följande ämnen som hel kurs eller delkurs:
svenska, matematik, engelska, historia, religion, samhällskunskap, fysik, biologi, kemi, hem- och konsumentkunskap, geografi samt en orienteringskurs i digital kompetens.

På gymnasial nivå kan du bland annat läsa: svenska, matematik, engelska, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap, som hel kurs eller delkurs. Ytterligare sökbara kurser finns att läsa om på www.skolverket.se.

Vårt motto är:
Vill du så kan du!

Publicerad 2016-11-14, Uppdaterad 2020-02-21