Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning

För att minska smittspridningen av coronaviruset har Vuxenutbildningen Ystad fortsatt stängda dörrar under hösten. Du kommer att få mer information av din lärare om hur utbildningen bedrivs under hösten. Elever som läser inom särskild utbildning använder ingången vänster om huvudentrén.

Komvux som särskild utbildning riktar sig till dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning och/eller förvärvad hjärnskada. Lärvux hos Vuxenutbildnignen Ystad erbjuder individanpassade studier inom särskild utbildning utifrån just dina behov och förutsättningar.

Du som studerar inom särskild utbildning har även möjlighet att kombinera dina studier med studier i andra skolformer inom komvux (SFI, grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning) utifrån dina individuella behov och förutsättningar.

Undervisningen hos Vuxenutbildningen Ystad är kostnadsfri för dig som bor i Ystad eller Tomelilla Kommun. Bidrag för dina studier inom särskild utbildning kan du söka hos SPSM.

Särskild utbildning på grundläggande nivå 

Svenska, matematik, engelska, historia, religion, samhällskunskap, fysik, biologi, kemi, hem- och konsumentkunskap, geografi samt en orienteringskurs i digital kompetens.

Särskild utbildning på gymnasial nivå 

Svenska, matematik, engelska, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap, som hel kurs eller delkurs. Ytterligare sökbara kurser finns att läsa om på www.skolverket.se.

Kontakt Lärvux 

Speciallärare Thomas Persson, thomas persson@edu.ystad.se

Stöd i dina studier

Du som studerar hos Vuxenutbildningen Ystad har alltid tillgång till ett resursteam där du kan få stöd att ta dig igenom dina studier. I resursteamet ingår specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledning. 

Kontakt med resursteam

Studie- och yrkesvägledare Sara Persson, sara.persson@ystad.se

Specialpedagog Peter Månsson, peter.mansson@edu.ystad.se

Speciallärare Thomas Persson, thomas.persson@edu.ystad.se

Kurator Therese Boy, therese.boy@ystad.se

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information eller ansökan

Studie- och yrkesvägledning för dig som bor i Ystad kommun

Sara Persson, sara.persson@ystad.se

0411-577043

Studie- och yrkesvägledning för dig som bor i Tomelilla Kommun

Malin Fogelberg, malin.fogelberg@tomelilla.se

0709-958354

 

 

Publicerad 2016-11-14, Uppdaterad 2020-08-20