Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, sfi, är en grundläggande utbildning i svenska språket och riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål.

Undervisningen ger dig språklig och praktisk kunskap så att du kan delta aktivt i det svenska samhället. När du läser sfi lär du dig inte bara språket utan får även grundläggande information om det svenska samhället och svensk kultur. Hur länge du behöver studera beror på hur mycket svenska du kan sedan tidigare, hur ofta du kan delta i undervisningen samt vilka individuella förutsättningar du har.

Du kan kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar.

Du har rätt att delta i sfi:

 • från och med 1 juli det år du fyller 16 år
 • om du saknar grundkunskaper i svenska språket (gäller inte om du har danska eller norska grundkunskaper)
 • om du är folkbokförd i Ystads, Tomelilla eller Simrishamns kommun
 • om du har ett svenskt personnummer

På Vuxenutbildningen Ystad har vi studiestart var 5:e vecka. För mer information om studiestarter m m på andra sfi-skolor se:

Österlens Folkhögskola

Hyllie Park Folkhögskola

Skurups Folkhögskola

Anmäl dig till sfi

Du anmäler dig till sfi hos oss på Vuxenutbildningen Ystad, Björnstjernegatan 10. Du kan välja att studera sfi hos oss på Vuxenutbildningen Ystad, Österlens Folkhögskola, Hyllie Park Folkhögskola i Skillinge eller på Skurups Folkhögskola.

Att välja studieväg

Utifrån din tidigare skolbakgrund och utifrån dina individuella förutsättningar och behov avgör vår studie- och yrkesvägledare vilken studieväg du ska gå. Varje studieväg innehåller kurs A, B, C och D och när du är färdig med kurs D får du ett sfi-betyg och det spelar ingen roll vilken studieväg du har gått. Det finns tre olika studievägar inom sfi: studieväg 1, 2 och 3.

Studieväg 1 är för dig som:

 • Inte kan läsa och skriva på ditt modersmål.
 • Har kort skolbakgrund
 • Har långsam studietakt.

Studieväg 2 är för dig som:

 • Har studerat på grundskola eller gymnasium.
 • Har normal studietakt.

Studieväg 3 är för dig som:

 • För dig som har påbörjat akademisk utbildning och som har god studievana och förmåga att arbeta självständigt.
 • Snabb studietakt.

När du anmäler dig ska du ha med dig:

 • betyg från tidigare sfi-studier om du läst sfi i en annan kommun
 • legitimation eller pass
 • personbevis som du kan beställa från Skatteverket, besök skatteverket (karta) eller beställ på deras hemsida
 • Du som har samordningsnummer behöver ha ett intyg från Skatteverket att du bor i Ystads, Simrishamns eller Tomelilla kommun.
Publicerad 2016-11-14, Uppdaterad 2020-03-18

Meddelande från Arbetsförmedlingen

Följande gäller för etabeleringsersättning/aktivitetsstöd utifrån regeringens rekomendation om distansstudier med anledning av coronaviruset:

När elever följer distansundervisningen och lämnar in de uppgifter de fått, så får de behålla sin etableringsersättning/sitt aktivitetsstöd. De ska ansöka hos Försäkringskassan som vanligt, men inte aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen just nu eftersom det är pausat till juli.

Mer information finns på arbetsformedlingen.se

Har ni frågor: Ring etableringslinjen 0771-860 100 eller PDM, Arbetsförmedlingens distansservice 0771-416 416.