Prövning

Om du vill höja ditt kursbetyg eller tentera av en kurs på egen hand, kan du göra en prövning.

Prövning inom vuxenutbildning

Du som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå i alla kurser som det sätts betyg på samt i gymnasiearbetet. Det gäller även dig som tidigare har fått betyg på kursen eller sitt gymnasiearbete. 

Enligt Skollagen 20 kap 40 § får prövningar bara göras hos en huvudman som anordnar kursen. När det gäller gymnasiearbetet får prövning bara göras hos en huvudman som anordnar utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser

Prövningar hos Vuxenutbildningen Ystad

Vuxenutbildningen Ystad kan erbjuda prövning i följande kurser på gymnasial nivå:

  • Svenska 1
  • Svenska som andraspråk 1
  • Matematik 1, 2, 3
  • Engelska 5 och 6

Vuxenutbildningen Ystad kan erbjuda prövning i följande kurser på grundläggande nivå:

  • Svenska
  • Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Samhällskunskap
  • Matematik

Om du vill pröva i en kurs som Vuxenutbildnignen Ystad inte erbjuder så kontakta studie- och yrkesvägledare för information om andra utbildningsanordnare. 

Prövningen kostar 500 kr per kurs för dig som redan har minst betyg G/E i den kurs du vill pröva i. Prövningsavgift åtebetalas inte.

Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. 

För mer information och anmälan kontakta studie- och yrkesvägledare:

För dig som bor i Ystad kommun

Studie- och yrkesvägledare Sara Persson, sara.persson@ystad.se eller telefon 0411-577043

För dig som bor i Tomelilla kommun

Studie- och yrkesvägledare Malin Fogelberg, malin.fogelberg@tomelilla.se

Publicerad 2016-09-20, Uppdaterad 2020-09-25