Prövning

Om du vill höja ditt kursbetyg eller tentera av en kurs på egen hand, kan du göra en prövning.

En prövning är inte lärarledd utan du läser in hela kursen på egen hand. Du skaffar själv litteratur.

Prövningen genomförs vid Vuxenutbildningen Ystad.

Prövningen kostar 500 kr för dig som redan har minst betyg G/E

Prövningar berättigar inte till studiestöd från CSN. 

Prövningsavgift åtebetalas inte.

Enligt Skollagen 20 kap 40 § prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbete, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.

Vuxenutbildningen Ystad kan erbjuda prövning i följande gymnasiala kurser:

  • svenska 1
  • sva 1
  • matematik 1, 2, 3

Behöver du mer information?
Kontakta Fransisca Isaksson, 0411 - 57 71 93, fransisca.isaksson@ystad.se

Publicerad 2016-09-20, Uppdaterad 2019-08-23