Viktiga datum

Startdatum och ansökningstider för SFI, grundläggande kurser, våra lärarledda kurser i matematik, svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå samt vård– och omsorg distansutbildning:

Studiestart Sök senast
   
VT 2019 VT 2019
7 januari 14 december 2018
4 februari 11 januari
11 mars 15 februari
15 april 22 mars
20 maj 26 april
24 juni 31 maj
   
HT 2019 HT 2019
2 september 9 augusti
7 oktober 13 september
11 november 18 oktober

 

Publicerad 2016-11-23, Uppdaterad 2019-01-11