Viktiga datum

Startdatum och ansökningstider för SFI, grundläggande kurser, våra lärarledda kurser i matematik, svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå samt vård– och omsorg distansutbildning:

Studiestart Sök senast
HT 2019 HT 2019
2 september 9 augusti
7 oktober 13 september
11 november 18 oktober
   
VT 2020 VT 2020
7 januari 13 december 2019
10 februari 17 januari
16 mars 21 februari
20 april 27 mars
25 maj 30 april
22 juni 29 maj
   

 

Publicerad 2016-11-23, Uppdaterad 2019-09-10