Viktiga datum

Startdatum och ansökningstider för SFI, grundläggande kurser, våra lärarledda kurser i matematik, svenska och svenska som andraspråk på gymnasial nivå samt vård– och omsorg distansutbildning:

Studiestart Sök senast
VT 2020 VT2020
7 januari 13 december 2019
10 februari 17 januari
16 mars 21 februari
20 april 27 mars
25 maj 30 april
  29 maj
   
   
   
   
   
   

 

Publicerad 2016-11-23, Uppdaterad 2020-01-08