Stöd vid studier

För att öka den pedagogiska tillgängligheten samt skapa en bra studiesituation för dig med någon form av fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning erbjuder vi olika former av stödinsatser. Exempel på stödinsatser är:

  • Stöd för att förbättra din studieteknik och/eller stöd för att organisera och planera dina studier.
  • Tekniskt stöd som en talsyntes som läser upp text, rättstavningsprogram eller kompensatoriskt stöd anpassat för smarta telefoner och pekplattor.
  • Alternativa redovisningsformer och/eller möjlighet till förlängd provtid.


Vi ser gärna att du tar kontakt med vår specialpedagog i samband med kursstart för att tillsammans diskutera vilket stöd som just du är i behov av.

Om du önskar träffa specialpedagogen kan du fylla i det på din ansökan i samband med ditt vägledningssamtal.

 

Publicerad 2016-11-23, Uppdaterad 2019-02-04