Vision och mål

På denna skolan ska alla känna: Jag har Lust, Jag Vågar, Jag Kan! 

 

 

 

 

 

 

 Bildtext: Ett barn utklädd till superhjälte.

 

Eleverna ska ställas inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

Eleverna ska förvärva nya kunskaper och färdigheter som ska ställas mot tidigare erfarenheter vilket i sin tur skapar samband och helhet.

Alla elever ska dagligen vara delaktiga i goda möten och berikande samspel.

Skolan ska i samverkan med vårdnadshavare främja för att eleven skall nå sina mål.

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2023-10-30