Föräldrasamverkan

Vi erbjuder i augusti och januari ett informationsmöte för alla nya vårdnadshavare. Rektor Lena Larsson informerar om ramar för förskolans verksamhet.

Vi erbjuder 1 gång per termin ett samråd där alla vårdnadshavare har möjlighet att vara med och diskutera viktiga frågor för förskolans verksamhet. Enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas på varje förskola som ett led i vårdnadshavarnas möjligheter att påverka och ha inflytande över verksamheten.

På Förskolan har vi föräldramöte och olika familjesammankomster t.ex sommaravslutning 

Vi erbjuder uppföljningssamtal efter inskolning och ett utvecklingssamtal på vårterminen

 

 

Publicerad 2023-06-15, Uppdaterad 2024-07-08