Kontaktuppgifter

Arbetslaget Nallebjörnarna

Nallarna, Björnarna och Humlorna, 1-3 år.

Nallebjörnarna: 0709-47 73 92

Arbetslaget Grankottarna

Äventyrarna, Utforskarna, Ekorrarna och Myrorna, 3-5 år.

Grankottarna: 0709-47 73 91

Utforskarna: 0709-457901

Äventyrarna 072-221 37 94

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2021-01-19