Om Abrahamslunds förskola

I västra delen av Ystad hittar ni Abrahamlunds förskola som har sin pedagogiska verksamhet förlagd i en underbar korsvirkesgård. Förskolan ligger i anslutning till Mio möbler och Coop. På förskolan är där två arbetslag med 14 professionella, glädjespridande, engagerade och kreativa pedagoger. Vi på Abrahamslund skapar tillsammans med barnen en varierande undervisning, vilket bidrar till lust, lekfullhet och ett lärande hos barnen. Begreppet undervisningen i förskolan utgår ifrån ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker under en hel dag på förskolan. Pedagogerna samverkar tillsammans på morgonen och på kvällen där barnen får tillgång till alla pedagogers olika kompetenser, vilket bidrar till att barnen skapar relationer och trygghet till alla pedagoger. 

kultur i samhället.JPG

Arbetslaget Grankottarna består av 4 barngrupper, Äventyrarna, Utforskarna, Ekorrarna och Myrorna. Äventyrarna är en utavdelning som dagligen (ej måndagar) har tillgång till en buss vilket expanderar våra möjligheter att utforska. Verksamheten sker i olika närmiljöer runt om och i Ystad kommun, t.ex. Sandhammaren, Abbekås, Svaneholm och Sandskogen. Utgångspunken sker från förskolan och vi är iväg tisdagar till fredagar kl. 9.00-15.00 (övrig tid är man på förskolan). Bussen är utrustad med ett litet pentry med kylskåp, värmeskåp till maten, toalett samt plats för vårt pedagogisk material som vi andervänder oss utav i naturen. Verksamhetens fokus är utepedagogik med förskolans läroplan som verktyg. Alla barn sitter säkert i en bilbarnstol med bälte när bussen kör. Utforskarna är en uteavdelning som har sina miljöer i och på förskolan. De äter frukost inne och sen går dem ut kl 9.00 och har undervisningen utomhus och i våra närmiljöer. Utforskarna har tillgång till en kåta, ett uterum med värme där undervisnings materialet finns och ett vindskydd där de sitter och äter lunch och mellanmål. Vid önskade tillfällen från barnen vistas de inomhus och äter inomhus på Nallebjörnarna. Ekorrarna och Myrorna är inhomhus större delen av dagen i våra miljöer där barnen har sina undervisninggrupper med temat "Kul-tur i Samhället". 

förskolebuss.jpg

Arbetslaget Nallebjörnarna består av tre barngrupper, Nallarna, Björnarna och Humlorna som gemensamt samverkar för att skapa en kompetens och en undervisning som gynnar samtliga barn inom arbetslaget. Nallarna och Björnarna är indelade i mindre undervisninggrupper där vi arbetar med temat "Kul-tur i Samhället". Humlan är en introduktionsgrupp där fokuset ligger på att skapa en lugn och trygg start på förskoletiden. Där även undervisningen är inriktat på "Kul-tur i Samhället" 

Alla barn på abrahamslunds förskola vistas någon gång under dagen utomhus. Förskolan har en varierad utomhusmiljö med träd, buskar, stor gräsmatta, vägar för barn att cykla på, gungor, sandlådor, olika lekställningar och uteplatser att äta vid. Förskolan erbjuder en utemiljö som ger möjlighet till lärande och utveckling. Vårt trädgårdsland, ger barnen möjlighet till delaktighet i odling, vilket innebär att barnen är delaktiga i hela processen från jord till bord.

Vår närmiljö kan vi utforska med våra lådcyklar vilket ger oss flera olika möjligheter att undervisa i vårt tema "Kul-tur i Samhället".

lådcykelg.jpg

Abrahamslunds förskola erbjuder barn rika upplevelser av lärande och samverkan över gränserna. På förskolan inkluderas barnen, i samarbete med vuxna som skapar nyfikenhet, lek och lärande som rustar för framtiden. 

 

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-11-26