Om förskolan

 

Abrahamlunds förskola består av två arbetslag som har sin pedagogiska verksamhet förlagd i en underbar korsvirkesgård. Arbetslaget Grankottarna består av 4 barngrupper, Äventyrarna (förskolebussen), Utforskarna, Ekorrarna och Myrorna. Arbetslaget Nallebjörnarna består av tre barngrupper, Nallarna, Björnarna och Humlorna som gemensamt samverkar för att skapa en kompetens och en undervisning som gynnar samtliga barn inom arbetslaget.

Förskolan har en varierad utomhusmiljö med träd, buskar, stor gräsmatta, vägar för barn att cykla på, gungor, sandlådor, olika lekställningar och uteplatser att äta vid.. Förskolan erbjuder en utemiljö som ger möjlighet till lärande och utveckling. Vårt trädgårdsland, ger barnen möjlighet till delaktighet i odling, vilket innebär att barnen är delaktiga i hela processen från jord till bord 

Abrahamslunds förskola erbjuder barn rika upplevelser av lärande och samverkan över gränserna. På förskolan inkluderas barnen, i samarbete med vuxna som skapar nyfikenhet, lek och lärande som rustar för framtiden. 

 

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-04-18