Mål och arbetssätt

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Barnens intresse och delaktighet styr vår dagliga verksamhet.

Eftersom vi arbetar enligt Reggio Emilia-filosofin brukar vi på vår förskola tala om de tre pedagogerna:

    •    Barnen - som hjälper varandra i kunskapssökandet.
    •    Pedagogen - som stöttar barnen i lärprocessen.
    •    Miljön - som är föränderlig och stimulerande.

 

Förskolans prioriterade Mål

Prioriterade mål som vi ska arbeta med under läsåret är kopplade till vårt arbete med hållbar framtid och tillgänglighet.

Normer och värden

-         Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den

Omsorg, utveckling och lärande

-         Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Prioriterade mål inom  ”Tillgänglighet”

-    Vår förskola ska ge förutsättningar att vi alla är tillgängliga för varandra och att våra miljöer ger förutsättningar för omsorg, lärande och undervisning som gör att varje barn och vuxen känner att de lyckas.

 

 

Utifrån dessa mål sätts delmål i våra pedagogiska planeringar som görs inför projekt och annan riktad undervisning. Målen följs upp 4-5 gånger på ett läsår enligt SKA-modellen.

 

Mål inom Grön flagg

-         Stärka barnens självkänsla och medvetengöra dem om hur de kan påverka sitt egna mående

-         Skapa en förståelse hos barnen som gör att de blir varsamma om vår natur

 

 

vatten

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-05-16