Mål och arbetssätt

Vi är en Reggio Emilia-inspirerad förskola. Barnens intresse och delaktighet styr vår dagliga verksamhet.

Eftersom vi arbetar enligt Reggio Emilia-filosofin brukar vi på vår förskola tala om de tre pedagogerna:

  • Barnen - som hjälper varandra i kunskapssökandet
  • Pedagogen - som stöttar barnen i lärprocessen
  • Miljön - som är föränderlig och stimulerande.

Förskolans prioriterade Mål

Prioriterade mål som vi ska arbeta med under läsåret är kopplade till vårt arbete med hållbar framtid och tillgänglighet.

Normer o värde

  • Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mönnskliga rättigheterna 
  • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället 

Omsorg, utveckling o lärande 

  • Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet 
  • Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Prioriterade mål inom  ”Tillgänglighet”

Vår förskola ska ge förutsättningar att vi alla är tillgängliga för varandra och att våra miljöer ger förutsättningar för omsorg, lärande och undervisning som gör att varje barn och vuxen känner att de lyckas.

 

Utifrån dessa mål sätts delmål i våra pedagogiska planeringar som görs inför projekt och annan riktad undervisning. Målen följs upp 4-5 gånger på ett läsår enligt SKA-modellen.

 

Barn-glob.png

Bildtext: Animerad bild på jordglob med barn runtomkring

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2022-01-27