Förskolans arbetssätt

Vi sätter barnet i centrum och utgår från varje barns behov och förutsättningar. Barn och pedagoger planerar och reflekterar kring verksamheten tillsammans, och utvecklar på det sättet lärmiljön.

 

Leken har stor betydelse i vår verksamhet, både vid inlärning, stimulans av socialt samspel och rörelseglädje.

 

Barnen tar efter mognad och förmåga ansvar för sin situation i den dagliga verksamheten i förskolan.

 

Vi strävar efter en naturligt öppen och god relation till föräldrarna. Vår ambition är även att ge stöd och uppmuntran i föräldrarollen.

 

 mjolkexperiment mjolkexperiment

 

Vi är alltid närvarande i mötet med varandra.

 

Publicerad 2008-09-17, Uppdaterad 2019-05-16