När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt så kontakta avdelningen via sms eller telefon. Glöm inte att friskanmäla dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan så att vi hinner beställa mat. 

För råd och information se Vårdguiden 1177

Publicerad 2020-06-15, Uppdaterad 2022-05-05