Om förskolan

Backa förskola ligger i Backaområdet i Ystad, och i samma byggnad hittar vi Backaskolan. Vår förskola består av 7 avdelningar med barn 1-5 år. En av våra avdelningar arbetar med utomhuspedagogik, Kajsa Kavat. Här står utevistelsen i fokus, men möjligheten till inomhusaktiviteter finns självklart. 

 Vi är en förskola med glädje och inflytande i fokus.

Hos oss är pedagogisk dokumentation viktig, här synliggör vi varje barns intresse, lärande och utveckling.

Vi har en miljö som uppmuntrar till dialog och eftertanke.

Vi har åldersblandade grupper, 1-5 år, där barnen lär av varandra och syskon kan vistas på samma avdelning.

Vi har stimulerande gruppaktiviteter, med grupper indelade efter ålder och mognad. Här ges barnen möjlighet  att umgås, utvecklas och lära tillsammans med jämnåriga kamrater.

Vi ger barnen en möjlighet att sova utomhus, vilket främjar deras hälsa och välbefinnande.

barn och pedagog med lärplatta  barnen pysslar med siffror och sitt namn 

Legobygge med stora klossar  Mjölkexperiment med färg

Sova i krubba

 

 

 

  

 

Publicerad 2013-01-31, Uppdaterad 2019-02-14