Om Backa Förskola

Backa förskola ligger i Backaområdet i Ystad, och i samma byggnad hittar vi Backaskolan. Vår förskola består av sju avdelningar med barn 1-5 år.  Våra avdelningar är åldersindelade och en av våra avdelningar arbetar med utomhuspedagogik, Kajsa Kavat. 

Vår pedagogiska verksamhet präglas av barnens nyfikenhet, intressen och lust till lärande. Vi arbetar språkinriktat och språkutvecklande med barnen i fokus. Vi arbetar utifrån ett positivt förhållningssätt med en tydlig struktur som skapar goda förutsättningar för barns utveckling.

Vi vistas gärna utomhus och tar vara på den miljö som finns i vår närhet. Vi strävar efter att skapa en trygg, stimulerande och föränderlig lärmiljö, där alla barn ska ha möjlighet att utveckla sitt tänkande och lärande utifrån sina egna förutsättningar

Barnen ska inte bara stimuleras, de ska också utmanas i sitt lärande och  få chansen att vara med och utforma sin lärprocess utifrån sina tankar och erfarenheter. Vår pedagogik utvecklas och förnyas, med barnens behov i centrum och barnen som utgångspunkt. Vi har samma värdegrund på förskolan och ett gott samarbete i huset. Vi är en förskola med glädje och inflytande i fokus.

 

barn i naturen

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-09-11