Erici förskola - Grön Flagg

Sedan sommaren 2016 är vi en stolt Grön Flagg-certifierad förskola och vi arbetar aktivt för att barnen ska kunna koppla undervisningen i förskolan med sin hemmiljö och omvärld. 

Vi påminner om att tillsammans med er vårdnadshavare kan vi bidra till återvinning och minska onödig konsumtion. På förskolan finns flera TaGe-skåp/hyllor för att stimulera ett miljövänligt sätt att byta kläder med varandra. 

Under kommande år kommer vi att arbeta med Temat-Hav och Vatten. I detta tema kommer vi att fokusera på 3 st mål och dessa är:


Livet i Östersjön
I Östersjön finns det allt från stora däggdjur till små plankton och andra levande organismer, många som vi pedagoger inte ens känner till. Vi vill tillsammans med barnen utforska dessa organismer, deras levnadsmiljö och biologiska cykler, samt hur dessa påverkar varandra i ekosystem.

 

Marin nedskräpning
I Östersjön ligger just nu ca 100 000 vrak, som bl.a. samlar döda nät, och vi ser dagligen på nyheterna om hur djuren och havet påverkas av allt skräp som finns i där. Det finns många exempel på hur våra vanor påverkar Östersjön negativt. Vi vill ge barnen mer kunskap om vikten av att värna om vårt hav och hur vårt handlande påverkar inte bara djuren utan på sikt även oss själva. 

Vi vill också inge barnen hopp om att det går att påverka och förändra. 


Vattnet som resurs 
Vi vill ge barnen en förståelse för att rent vatten inte är en ändlig resurs. Rent vatten är en resurs att hushålla med och hur gör vi det? 

 

 

Publicerad 2017-06-13, Uppdaterad 2019-10-21