Frånvaroanmälan på Erici förskola

Det är viktigt att meddela förskolan förändring av lämnings- och hämtningstider. Ring/skicka sms så att vi får vetskap, tack. 

Allmäntillståndet avgör när barnet kan åtgå till förskolan. Det är viktigt att man ska klara av att vistas i barngruppen och deltaga undervisningens alla aktiviteter. 

Vid frånvaro vänligen kontakta förskolan senast kl. 8.00 aktuell dag.
Ring eller smsa dagen innan barnet kommer tillbaka till förskolan senast kl. 13.00 så att vi kan planera mat och personal. 

Vänligen respektera Region Skånes rådgivning på 1177.se 

Här kommer några exempel på de vanligaste sjukdomarna: 

  • Vid feber ska barnet vara hemma ett feberfritt dygn.
  • Vid maginfluensa/vinterkräksjuka ska barnet vara hemma två dygn efter barnet slutat kräka eller haft diarré. 
Publicerad 2021-06-18, Uppdaterad 2023-05-08