Skärmavbild 2018-03-12 kl. 14.14.45.png

Om Erici förskola

Erici förskola ligger i västra delen av Ystads stadskärna, omgiven av villaområden med närhet till lekplatser, grönområden och skolor. Förskolan är en enplansbyggnad från sent 70-tal med ett uteatrium i byggnadens centrum. Förskolans utemiljö består av två seperata utegårdar som angränsar till förskolan. I anslutning till den större utegården finns ett kuperat inhängnat grönområde med stora möjligheter för upplevelser och lek. Den pedagogiska miljön, både ute och inne, är något vi lägger stor vikt på och anpassar efter barnens behov och intresse samt förskolans mål.

 

För att främja lustfyllda, stimulerande och utmanande lärmiljöer arbetar vi i två block, ett för de yngre och ett för de äldre barnen. Arbetssättet bidrar till utökade möjligheter att arbeta med barnen i mindre grupper samt till att vi pedagoger använder varandras kompetenser för att erbjuda barnen en lärandemiljö av hög kvalitet.

 

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2021-03-16