Skärmavbild 2018-03-12 kl. 14.14.45.png

Om Erici förskola

Erici förskola ligger i västra delen av Ystads stadskärna, omgiven av villaområden med närhet till lekplatser, grönområden och skolor. Förskolan är en enplansbyggnad från sent 70-tal med ett uteatrium i byggnadens centrum. Förskolans utemiljö består av två seperata utegårdar som angränsar till förskolan. I anslutning till den större utegården finns ett kuperat inhängnat grönområde med stora möjligheter för upplevelser och lek. Den pedagogiska miljön, både ute och inne, är något vi lägger stor vikt på och anpassar efter barnens behov och intresse samt förskolans mål.

IMG_0799

IMG_0800

För att främja lustfyllda, stimulerande och utmanande lärmiljöer arbetar vi med åldersindelade avdelningar. På Lyckan 1 och Lyckan 2 leker och lär våra yngsta barn, 1-2 åringarna. På Skatten 1 våra 2-3 åringar och på Skatten 2 och 3 våra äldsta barn, 3-5 åringarna. Inom arbetslaget arbetar vi med barnen fördelade i mindre grupper och vi använder varandras kompetenser för att erbjuda barnen en lärandemiljö av hög kvalitet.

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2022-11-16