Projekt

Hållbar Framtid

Med en känsla av mig

 

 

Bakgrund 

Vi är inne på tredje år med det övergripande temat Hållbar Framtid, vi har under två år främst arbetat med ekologisk hållbarhet och vi vill nu ha en förskjutning mot den sociala hållbarheten. Vi har därför valt att arbeta med Hållbar framtid utifrån boken "En känsla av mig"av Anna Bjärkvik och Caroline Midbeck. Vi utgår från  det prioriterade målet "Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den.(Lpfö)" samt vårt andra prioriterade mål "Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. (Lpfö)". Förskolan Kosmos kommer att kombinera det med Ystad kommuns utvecklingsprojekt Grön Flagg. 

 

Fördelarna med att ha samma utgångspunkt på hela förskolan är en samsyn och samspel, både mellan barn, pedagoger och miljöer.  Våra värdeord trygghet, respekt och empati ska genomsyra vår verksamhet.

 

Hur tar vi vara på barnens frågor och fördjupar deras upplevelser? Vart riktar barnen blickarna? Hur utmanar vi dem vidare? Hur arbetar vi med hundraspråkligheten? Låter vi processerna ta tid?

Vår utmaning är att arbeta projekterande under längre tid.

 

Mål och Syfte

Att barnen ska se sin egen roll och hur de genom olika val och handlingar kan påverka växters kretslopp, d.v.s. utveckla förståelse för naturens kretslopp. 

Att våga, att barnen ska vara nyfikna och delaktiga i våra aktiviteter.

Självkännedom, att veta vem man är och vad man kan.

Att lära känna sin kropp och sina känslor och sätta ord på dessa.

 

Metod

Processer i mindre projektgrupper utifrån boken En känsla av mig, men även utifrån ett hela dagen perspektiv.

Publicerad 2018-04-26, Uppdaterad 2019-05-16