Projekt

Planetskötare för en Hållbar Framtid

projekterande

Vi är inne på vårt fjärde år med det övergripande temat Hållbar Framtid, vi har arbetat med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, när vi jobbar med dessa tre aspekterna av hållbarhet tänker vi att det ges en grund till intresserade och goda samhällsmedborgare som kommer göra ett bra jobb att ta hand om vår planet i framtiden, med framtidstro och framtidshopp kommer de erövra världen.

Barnens intresse och stolthet under våren 2019 över att vara planetskötare gjorde att vi på Förskolan Kosmos läsåret 2019-2020 valde temat "Planetskötare för en Hållbar Framtid!".  Som ingång till projekterandet och som en del av vårt grön flagg arbete får barnen på hela vår förskola en sommaruppgift, det är att ta med sig ett frö tillbaka till förskolan. Detta blir starten på vårt projekterande, barnen får i mindre grupper berätta och undersöka fröerna,  processer kommer att utvecklas i mindre projektgrupper, men även utifrån ett hela dagen perspektiv. Du som vårdnadshavare kan följa planetskötarna i V- klass via bloggen och pedagogiska planeringar, andra intresserade kan följa oss via vårt instagramkonto.  

Läsåret 2019-2020 är våra prioriterade mål "Utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.(Lpfö)" samt "Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften (Lpfö)". Det tredje prioriterade målet är  "Förståelse för rum, tid och form, med grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring , samt att resonera matematiskt om detta" (Lpfö). 

Fördelarna med att ha samma utgångspunkt på hela förskolan är en samsyn och samspel, både mellan barn, pedagoger och miljöer.  Våra värdeord trygghet, respekt och empati ska genomsyra vår verksamhet.

Publicerad 2022-04-26, Uppdaterad 2023-05-02