Tillgänglighet och Undervisningskvalité

Vi kommer under läsåret 2019-2020 arbeta med Ystad Kommuns utvecklingsområde tillgänglighet och undervisningskvalité.

Vårt syfte med att arbeta med dessa områden är att vi ska få syn på, reflektera krin våra miljöer, material och undervisning som vi erbjuder barnen på vår förskola. Just nu arbetar vi med att göra miljön mer språk och matematik utvecklingsvänlig och ta vara på alla barns olika kommunikation och uttryckssätt. 

Vårt mål

  • Att berika den språkliga och kommunikativa lärmiljön så barnen ges fler möjligheter att förstå samt uttrycka sig.
  • Verksamheten arbetar aktivt för att göra instruktioner och sammanhang begripliga och för att underlätta social kontakter för alla barn

Publicerad 2022-04-26, Uppdaterad 2023-05-04