Tillgänglighet

Vi kommer under läsåret 2018-2019 arbeta med Ystad Kommuns utvecklingsområde tillgänglighet.

Vårt syfte:
Att göra miljön mer språkutvecklingsvänlig och ta vara på alla barns olika kommunikation och uttryckssätt.

Vårt mål:
Att berika den språkliga och kommunikativa lärmiljön så barnen ges fler möjligheter att förstå samt uttrycka sig.

Publicerad 2018-04-26, Uppdaterad 2019-05-16