Tillgänglighet och undervisningskvalité

Vår vision är omsorg om det lilla, stora och varandra.

Våra mål

  • Att berika den språkliga och kommunikativa lärmiljön så barnen ges fler möjligheter att förstå samt uttrycka sig.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fanstasi och föreställningsförmåga. 

Publicerad 2022-04-26, Uppdaterad 2023-10-06