Föräldrasamverkan

Vi erbjuder i augusti och januari  ett informationsmöte för alla nya vårdnadshavare. Rektor Lena Larsson informerar om ramar för förskolans verksamhet. 

Vi erbjuder 1 gånger per termin ett samråd där alla vårdnadshavare har möjlighet att vara med och diskutera viktiga frågor för förskolans verksamhet. Enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas på varje förskola som ett led i vårdnadshavarnas möjligheter att påverka och ha inflytande över verksamheten.

På Förskolan Kosmos har vi föräldramöte och olika familjesammankomster t.ex projektavslutning och ljuståg.

Vi erbjuder uppföljningssamtal efter inskolning och ett utvecklingssamtal per läsår.

  

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2023-10-06