Arbetssätt

Vår vision är omsorg om det lilla, stora och varandra.

Hos oss på Förskolan Kosmos vill vi att alla ska få uppleva magiska ögonblick varje dag! Här ska alla känna sig välkomna och tillsammans levandegör vi våra värdeord trygghet, respekt och empati. Förskolan Kosmos är en plats för möten, en plats för att växa tillsammans. En plats för att undersöka, upptäcka och skapa relationer till varandra och till vår omvärld. En plats för demokrati, delaktighet och goda relationer. En plats att ha roligt på och leka tillsammans på för att utvecklas, lära sig nya saker och må bra.

Förskolan Kosmos är en Reggio Emilia inspirerad förskola och utifrån våra styrdokument Skollagen och  Läroplanen för förskolan (Lpfö -18)  arbetar vi målmedvetet med hundraspråkligheten i olika projekt. Med det menar vi att musik, naturvetenskap, ateljéverksamhet, teknik, miljö/hälsa, drama, matematik, språk, multimedia och värdegrundsarbete tillsammans bildar en helhet i våra lärandesammanhang

   

Då vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola har vi pratat om de tre pedagogernas betydelse för vår verksamhet, barnet, pedagogen och miljön:

 

 

 

 

 

Vi arbetar tematiskt och är just nu inne på år fyra med det övergripande temat Hållbar Framtid. Barnen och pedagogerna lär tillsammans i projektgrupper, vi strävar efter fördjupade processer under längre tid. Vi vill att vårt tema ska vara levande “hela dagen”, med det menar vi att barnen ska hitta trådar från projektet och ges möjligheter till upplevelser och mötesplatser som "hakar i" det som sker under projektets gång och utmanar barnen vidare och inbjuder till reflektion. 

"Att arbeta projektinriktat handlar om att ge barnen möjlighet att uppleva att det vi gör idag hänger ihop med det vi gjorde igår och det kommer också att hänga ihop med det vid kommer att göra imorgon." (En spagettiröra av röster)

Vår verksamhet grundar sig på pedagogisk dokumentation och reflektion, det för vår verksamhet framåt och ger barnen möjlighet till fördjupat lärande. De mindre projektgrupperna gör att vi kan följa barnen nära och dokumentera utvecklingen.

På Förskolan Kosmos är vi mycket ute, vår tanke är att det vi gör inne kan vi göra ute! För oss är det viktigt att barnens upptäckarlust och kreativa sida utmanas. Skogen på gården, dess föränderlighet och livet i den ger oss en chans att följa årstidsrytmen och möjlighet till ekologisk känslighet i samvaro med naturen. Regelbundenheten i naturupplevelserna ser vi som en otrolig förmån. Förtjusningen när man hittar en gråsugga och delar upplevelsen med andra är oslagbar! 

 

På vår förskola arbetar vi med TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), detta för att ge alla barnen ytterligare en väg att kommunicera. Varje vecka har vi "veckans tecken" som vi arbetar djupare med för att utvidga vårt "teckenordförråd". Följ gärna vår instagram, där lägger vi ut veckans tecken. Fördelarna med att arbeta med TAKK är bland annat att de yngre barnen har lättare att uttrycka sig och därigenom påverka sin dag på förskolan. De äldre barnens språkförståelse förstärks och mötet mellan de yngre och de äldre blir mer kommunikativt.

 

                                         

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-10-06