Om Förskolan Kosmos

I västra delen av Ystad hittar ni Förskolan Kosmos i en del av Berghusabyggnaden, som vi delar med bland annat Edvinshus skolrestaurang som lagar vår goda mat och Edvinshusskolan.

Vår förskola består av Lilla Kosmos och Stora Kosmos, som har varsitt torg och stora ljusa lokaler med föränderliga pedagogiska lärmiljöer. I två arbetslag arbetar sammanlagt 16 engagerade, kreativa, professionella och glada pedagoger, varav 15 är förskollärare. På morgonen och eftermiddagen samverkar pedagogerna inom arbetslaget och barnen får tillgång till allas kompetenser och möjlighet att påverka sin dag och välja bland olika aktiviteter. På förmiddagen har vi projektgrupper och dessa har vi möjlighet att dela i ännu mindre projektgrupper. På Stora Kosmos finns det tre åldersblandade projektgrupper och på Lilla Kosmos tre åldersindelade projektgrupper. 

                          

Projektgruppen med de allra yngsta barnen har en hemvist som de äter lunch och oftast mellanmål på, där sover de också, detta för att skapa en lugn och trygg start på förskoletiden. Mellangruppen och äldsta gruppen på Lilla Kosmos äter på torget och sover i utevila. På Stora Kosmos äter de flesta barnen på torget och med de äldsta har vi förmånen att få gå till Edvinshus skolrestautrang och äta lunch.

Vår utemiljö på stora gården är varierad med sandlådor, cykelvägar, rutschkana, olika lekställningar och en härlig skog. I skogen finns det både ekorrar, fåglar och olika insekter som trivs och utgör en fantastisk lärresurs i vår utepedagogik. Vi har också en grön mysig innergård som rymmer stimulans för alla sinnen, här har vi bland annat en odling i pallkragar som ger barnen möjlighet att vara delaktiga i odlingsprocessen.

Vår närmiljö kan vi utforska både till fots och med vår christianiacyklar, vilka ger oss fler möjligheter till natur- och kulturupplevelser runtom i Ystad.

Hos oss kallar vår förskolechef Lena till vi barnsamråd några gånger per år,  det ger barnen en till möjlighet att göra sin röst hörd och påverka sin utbildning.

Förskolan Kosmos är sedan 2015 en övningsförskola, vilket innebär att vi tar emot studenter från Malmö Universitet. 

          

        

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-03-01