Om Förskolan Kosmos

I västra delen av Ystad hittar ni Förskolan Kosmos i en del av Berghusabyggnaden, som vi delar med bland annat Edvinshus skolrestaurang som lagar vår goda mat och Edvinshusskolan.

Vår förskola består av Lilla Kosmos och Stora Kosmos, som har varsitt torg och stora ljusa lokaler med föränderliga pedagogiska lärmiljöer. I två arbetslag arbetar sammanlagt 15 engagerade, kreativa och professionella förskollärare. På morgonen och eftermiddagen samverkar pedagogerna inom arbetslaget och barnen får tillgång till allas kompetenser och möjlighet att påverka sin dag och välja bland olika aktiviteter. På förmiddagen har vi projektgrupper och dessa har vi möjlighet att dela i ännu mindre projektgrupper. På Stora Kosmos finns det tre åldersnära projektgrupper och på Lilla Kosmos tre åldersnära projektgrupper. På Kosmos har vi i vår grundstruktur valt att pedagoger följer med barnen från Lilla till Stora Kosmos. Vi har även valt att ha olika pedagogroller med särskilt ansvar, pedagoger med särskilt anvar för projektgruppen, ateljépedagog som har fokus på estetiska lärprocesser och utmanar projekterandet i dessa samt en utepedagog som anpassar miljön på gården och utmanar barnens tankar i projekterandet.  

                          

Projektgruppen med de allra yngsta barnen har en hemvist som de äter lunch och oftast mellanmål på, där sover de också, detta för att skapa en lugn och trygg start på förskoletiden. Mellangruppen och äldsta gruppen på Lilla Kosmos äter på torget och sover i utevila. På Stora Kosmos äter de flesta barnen på torget och med de äldsta har vi förmånen att få gå till Edvinshus skolrestaurang och äta lunch.

Vår utemiljö på stora gården är varierad med sandlådor, cykelvägar, rutschkana, olika lekställningar och en härlig skog. I skogen finns det både ekorrar, fåglar och olika insekter som trivs och utgör en fantastisk lärresurs i vår utepedagogik. Vi har också en grön mysig innergård som rymmer stimulans för alla sinnen, här har vi bland annat en odling i pallkragar som ger barnen möjlighet att vara delaktiga i odlingsprocessen.

Vår närmiljö kan vi utforska både till fots och med vår christianiacyklar, vilka ger oss fler möjligheter till natur- och kulturupplevelser runtom i Ystad.

Hos oss kallar vår rektor Lena till vi barnsamråd några gånger per år,  det ger barnen en till möjlighet att göra sin röst hörd och påverka sin utbildning.

Förskolan Kosmos är sedan 2015 en partnerförskola, vilket innebär att vi tar emot studenter från Malmö Universitet. Detta kan ni läsa mer om under fliken Partnerförskola. 

          

        

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-10-06