Personal på förskolan

På förskolan arbetar: 

Kerstin Nilsson

Alice Persson

Therese Andersson

Karin Härstedt

Ulrika Conradsson Häggel

Gabriel Täckenström

 

Samtlig personal nås på förskolans telefon:  
0411-578071/

0709-457971

glemmingeforskola-personal@ystad.se

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-05-16