Om Hedeskoga förskola

Hedeskoga förskola har tre åldersindelade avdelningar: Körsbärsdalen, Pärondalen och Äppelkullen.

Vårt mål är att skapa en trygg förskola där man visar varandra respekt och hänsyn. Barn och vuxna ska trivas och ha roligt tillsammans. Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga och lära för livet.

På Hedeskoga förskola arbetar vi projektinriktat där vi fördjupar oss i olika teman för att erövra nya kunskaper och fascineras av omvärlden. Barnens intressen och behov formar tillsammans med förskolans läroplan den pedagogiska verksamheten.

Vi ser den pedagogiska miljön som en viktig faktor för barns utveckling och lärande och arbetar ständigt med att utveckla den så att den passar de barn som är en del av vår förskola just nu.


Barnens delaktighet och inflytande ser vi som en viktig del av vårt uppdrag och att låta barnen få vara med och forma verksamheten är ett av många sätt som vi bjuder in till delaktighet på.


Vi använder oss av den kringliggande närmiljön och tar då och då även stadsbussen in till Ystad för att använda oss av utbudet där som en del i den pedagogiska verksamheten.


Vi lägger stor vikt vid att lek och lärande ska gå hand i hand och ser litteratur och berättande som ett viktigt verktyg i undervisningen. Vi tar tillvara på barnens intressen och strävar efter att erbjuda barnen en varierad verksamhet där de får tillgång till såväl musik och rörelse som digital teknik och skapande. Uteverksamheten är en betydande del av vår verksamhet och förskolans gård erbjuder en mängd upplevelser för barnen.

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2024-04-10