Mål och arbetssätt

 

På Löderups förskola strävar vi efter en trygg, trivsam och lärande miljö.

Vi är en Grön Flagg certifierad förskola, vilket innebär att vi jobbar med olika tema inom miljö, natur och hälsa.

IT använder  vi som en naturlig del i vår verksamhet. Vi har en nygjord IT-plan för hela område Öster, från 1 till 12 år.

Vi arbetar med värdegrundsarbete, spåk och kommunikation.

Vi är ute dagligen på vår stora gård eller i vår närmiljö.

 

      

 

      

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2018-02-19