Mål och arbetssätt

På Löderups förskola strävar vi efter en trygg, trivsam och lärande miljö.

Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola, vilket innebär att vi jobbar med olika tema inom miljö, natur och hälsa.

IT använder vi som en naturlig del i vår verksamhet. Vi har en nygjord IT-plan för hela område Öster, från 1 till 12 år.

Vi arbetar med värdegrundsarbete, spåk och kommunikation.

Vi är ute dagligen på vår stora gård eller i vår närmiljö.

 

      

 

      

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-05-04