Planer och dokument

Läroplan
När ditt barn blir sjukt
Riktlinjer för hållbar mat
Handlingsplan för drogfri skola
Tobakspolicy
Plan mot diskriminering och kränkande behandling
IT-plan 2019

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2019-11-27