Vår Grön-Flagg-resa

Vi har valt att arbeta med tre områden i vårt lärande om hållbar utveckling: Skräp & Avfall, Livsstil & Hälsa och Djur & Natur.

Skräp & Avfall

Vi håller vår närmiljö ren från skräp.

Nu kan plastflaskan bli något nytt!

Livsstil & Hälsa

Barnen vistas i en stressfri miljö ofta utomhus.

Vi mår bra i samspel med varandra.

 

 

 

Djur & Natur

Vi lär oss om djur och natur.

 

 

 

 

 

Publicerad 2017-06-13, Uppdaterad 2019-05-14