Om förskolan

Välkommen till oss på Förskolan Marielund 2.0

I centrala Ystad hittar ni vår förskola som har närhet till skog, strand, bibliotek, stadsmiljö, kulturella miljöer och har en förskolegård som utmanar till lek och nyfikenhet. Under denna period som förskolan ska bedriva förskoleverksamhet kommer ni att möta ca 9-10 personal som kommer att arbeta mot tre barngrupper som heter Vargen, Husmusen och Lille Skutt. Vi kommer att börja med att starta barngrupperna Vargen och Husmusen. Barngruppen Lille Skutt startar när behov finns under våren.

Vi på Marielund skapar tillsammans med barnen en varierande undervisning, vilket bidrar till lust, lekfullhet och ett lärande hos barnen. Vi kommer att lägga stort fokus på att skapa relationer som i sin tur ger barnen en trygghet på förskolan.

Under våren kommer vi att arbeta med olika projekt som utgår från barnens intresse och i dessa projekt kommer vi att arbeta med språk/kommunikation, matematik och värdegrundsarbete.

Ni kommer att kunna följa vårt arbete på V klass.

Pedagogerna samverkar tillsammans på morgonen och på kvällen där barnen får tillgång till alla pedagogernas olika kompetenser, vilket bidrar till att barnen skapar goda relationer och trygghet med alla pedagoger på förskolan.   

Att börja i förskolan

De första veckorna av ditt barns vistelse på förskolan kallas introduktion. Ni och ert barn ska få en mjuk start och successivt vänja er vid den nya miljön, lära känna barn och personal. Vi använder oss av vad vi kallar föräldraaktiv inskolning. Det innebär att ni som vårdnadshavare eller annan närstående är närvarande med ditt barn på förskolan under hela första veckan. Fr o m andra veckan lämnas barnet hos personalen på förskolan och då sker ett tydligt och kort avsked mellan förälder och barn.

Metoden innebär att barnet under den korta inskolningen inte behöver oroa sig för att bli lämnat och då i lugn och ro kan vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

Föräldraaktiv inskolning innebär också att ni som förälder och ert barn får en god inblick i hela verksamheten och får tid att lära känna oss på förskolan.

Lämning och hämtning av ditt barn
Förskolan öppnar klockan 6.00 och stänger klockan 18.00. Om någon annan än du själv ska hämta ditt barn, ska vi bli informerade om detta. Ni kan även meddela detta i e-tjänsten. När du som förälder är ledig eller har semester gäller detta även ditt barn.

Vistelsetid för ert barn är er arbetstid + färdtid till och från arbetet.

Måltider

Vi serverar frukost kl 8.00, lunch börjar serveras från ca 11.15 och mellanmål ca 14.30.

Lunchen kommer att tillagas på västerport skolanoch levereras till oss varje dag.

Har ni specialkost till ert barn så lämna den informationen i e-tjänsten.

Vid sjukdomar

Om ditt barn blir sjukt när det vistas på förskolan tar vi genast kontakt med er. Därför är det viktigt att vi alltid har aktuella telefonnummer till er.
Om ert barn är friskt och ska komma tillbaka från sjukdom vill vi gärna veta det dagen innan de kommer tillbaka.
Barnets allmäntillstånd är i regel avgörande för om barnet kan vistas på förskolan. Barnet ska orka deltaga i de vardagliga aktiviteterna (även utomhus) för att vara på förskolan.
Läs gärna i denna om du är osäker vid sjukdomar
http://vardgivare.skane.se/siteassets/2.-patientadministration/trycksaker-och-webbmanualer/patientinformation/nar-ditt-barn-blir-sjukt---broschyr/nardittbarn2012web.pdf

Information om Covid-19 finns på www.ystad.se

Övrigt

Information om uppsägningstid, inkomstanmälan, avgiftstaxor, vistelsetider, m.m kan du lätt hitta på våran hemsidan: www.ystad.se

Vi hälsar er varmt välkomna till oss och vi ser framemot en givande tid tillsammans med er!

 

Lena Larsson, Rektor      tel: 0709-47 76 16     lena.a.larsson@ystad.se

 

Vargen                                                                          Husmusen

 

Anette Torstensson förskollärare                       Amy Panzar Förskollärare

Andreas Ottosson Barnskötare                          Vildana Azimi Barnskötare

Simon Erikssson pedagogisk resurs                  Sara Andersson Förskollärare

Camilla Skogersson Barnskötare

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2022-02-15