Dokument

Läroplan
När ditt barn blir sjukt
Riktlinjer för hållbar mat 
Handlingsplan för drogfri skola
Tobakspolicy
Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Info om rutin för egenvård

Kvalitetsrapport 2016/2017

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2020-05-14