Nattugglan - Omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid (OB-tid)

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Verksamheten är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Vårdnadshavare erbjuds plats inom OB-omsorg utifrån kötid samt barnets folkbokföringsadress. Endast barn som är folkbokförda i Ystads kommun är berättigade till omsorg på obekväm arbetstid. Barn som är folkbokförda i annan kommun kan erbjudas plats om det finns utrymme. 

OB-omsorgen är inrymd i Nattugglans lokaler på Väktaregatan 1.

Vem kan söka plats för omsorg på obekväm arbetstid?

 • Vårdnadshavare till barn i ålder 1–5 år, med gemensam vårdnad, som båda arbetar kvällar, nätter och helger. Barnet har sin förskoleplacering på Nattugglan
 • Vårdnadshavare till barn i ålder 1–5 år, med ensam vårdnad, som arbetar kvällar, nätter och helger. Barnet har sin förskoleplacering på Nattugglan.
 • Vårdnadshavare till barn i ålder 1–5 år, som inte är sammanboende, där någon av vårdnadshavarna arbetar kvällar, nätter och helger. Barnet har sin förskoleplacering på Nattugglan.
 • Vårdnadshavare till barn i ålder 6–13 år som är inskrivna på fritidshem, vilket är en förutsättning för att få en kombifritidshemsplats, och arbetar kvällar, nätter och helger då ordinarie* fritidshem är stängt.

*Barnen har sin ordinarie fritidshemsplacering på det fritidshem som tillhör den skolan där barnet går.

Hur går ansökningsförfarandet till? 

 • Vårdnadshavare till barn i ålder 1–5 år ansöker via Förskolans e-tjänst eller via QR-kod            
 • Vårdnadshavare till barn i ålder 6–13 år ansöker om kombifritidshem via kou- handlaggare@ystad.se 
 • Bifogat ska följande handlingar ingå:
  Intyg från arbetsgivaren som styrker vårdnadshavarens behov av omsorg på OB-tid. Intyg ska ha inkommit innan barnet kan erbjudas plats. I de fall som vårdnadshavare har fler än en arbetsgivare ska samtliga arbeten styrkas. I de fall vårdnadshavare är sammanboende lämnas intyg från bådas arbeten. Intyg begärs en gång per år eller i samband med vårdnadshavares förändring av arbetsplats/arbetssituation. Intyg begärs även in när ett nytt barn, som är syskon, önskar plats.

Öppettider

Nattugglan har öppet dygnet runt alla dagar förutom midsommar, julafton samt nyårsafton då det är stängt mellan följande tider:

 • Midsommarafton: stängt mellan 17.00-06.30 (midsommardag)
 • Julafton: stängt mellan 07.00-06.30 (juldagen)
 • Nyårsafton: stängt mellan 17.00-06.30 (nyårsdagen)

Nattomrorg:

Nattomsorg erbjuds för de barn vars vårdnadshavare arbetar natt. OB-omsorgen tar inte emot några barn efter kl. 21.00 med tanke på att låta barnen komma till ro inför natten. Förskolan gör en individuell planering med vårdnadshavare gällande nattomsorg.

Schema

Barnets behov av vistelse styr schemat som läggs in digitalt:

 • Vårdnadshavare till barn i ålder 1–5 år - Förskolans e-tjänst eller via QR-kod
 • Vårdnadshavare till barn i ålder 6–13 år kommer behöva ha två grundscheman: ett för skolans fritidshem och ett för Nattugglan Kombifritidshem - Vklass

  Barnets/barnens vårdnadshavare lämnar in arbetstidsschema, till personal på Nattugglan, i samband med att barnets schema registreras eller ändras. Se ”Ändring av schema” nedan.

  Om barnet inte kommer till OB-verksamheten pga. av sjukdom, uteblivet behov meddelar vårdnadshavare detta till personal snarast möjligt.

Ändring av schema

 • Ska ske 14 dagar innan behovet av omsorg finns.
 • Endast vårdnadshavare som arbetar inom samhällsnyttiga funktioner ex. vårdpersonal,
  polis, brandman får vid akuta situationer inkomma med vistelsebehov med kort varsel.
 • Alla ändringar med mindre än 14-dagars framförhållning måste godkännas av personal på förskolan innan ändring görs.

Transporter

Vårdnadshavare till barn i förskolan ansvarar för transport till och från Nattugglan.

Barn som är inskrivna på fritidshem åker taxi (vardagar) mellan ordinarie fritidshem och Nattugglan. Ystads kommun bekostar taxiresorna. Vårdnadshavare ansvarar för att avboka taxi pga. sjukdom eller uteblivet behov. Nattugglan bokar taxiresorna på torsdagen veckan innan resan sker, dvs upphör behovet efter denna dag behöver vårdnadshavare kontakta taxibolaget. Resan avbokas på tel.nr 0411–58 58 58. Om taxi inte avbokas debiteras vårdnadshavare för taxikostnaden, för närvarande 100 kr/resa. Skulle behovet av OB-omsorg och därmed taxiresa utebli tidigare än torsdagen veckan innan resan så räcker det att vårdnadshavare meddelar schemaändringen till personal på Nattugglan.

Hämtning/lämning

Barn i åldrarna 1–4 år som inte ska ha nattomsorg ska hämtas senast 21.00, därefter blir det övernattning. Barn i ålder 5–13 år ska hämtas innan 22.00, därefter blir det övernattning. Förskolan gör en individuell planering med vårdnadshavare gällande nattomsorg.

Mat

Frukost, mellanmål och kvällsmat bereds av personal i Nattugglans lokaler. Lunch (vardagar) tillagas i Västerportskolans kök. Alla mål på helgerna bereds av personal i Nattugglans lokaler.

Sjukdom

Om barnet insjuknar under vistelse på Nattugglan kontaktas vårdnadshavare som får hämta barnet. I de fall vårdnadshavare inte kan hämta barnet på grund av arbetets art kontaktas ställföreträdande person som vårdnadshavare uppgett och denne får hämta barnet. I de fall då det är vårdnadshavare som är sjuk får barnet inte lämnas i OB-omsorgen under kväll, natt eller helg. 

Om ensamarbetande personal blir akut sjuk under helg, kväll eller natt, och vikarie inte går att få tag på, kan även vårdnadshavare eller ställföreträdande person bli kontaktad för att hämta barnet.

Uppsägning av plats

Om vårdnadshavare säger upp placeringen för barn 1–5 år är uppsägningstiden två månader. För barn i ålder 6–13 år finns ingen uppsägningstid av kombifritidshemsplats.

Förskoleplatsen på Nattugglan avslutas om behovet av OB-omsorg upphör och barn i ålder 1–5 år placeras på annan förskola i kommunen.

Förskoleplatsen upphör, efter kontakt med vårdnadshavare, då behovet inte kvarstår eller om platsen inte utnyttjats de senaste sex månaderna.

Kombifritidshemsplats upphör, efter kontakt med vårdnadshavare, då behovet inte kvarstår eller om platsen inte utnyttjats de senaste tre månaderna.

Plats kan även komma att sägas upp i de fall vårdnadshavare inte inkommer med arbetstidsschema samt arbetsgivarintyg inom föreskriven tid.

Avgift

Vårdnadshavare till barn i ålder 1–5 år betalar avgift enligt gällande maxtaxa. Vårdnadshavare till barn i ålder 6–13 år med barn på kombifritidshem betalar enbart avgift för sin ordinarie fritidshemsplats.

Ytterligare frågor?

 • Handläggarna tfn. 0411–578 940
 • Personal på Nattugglan tfn. 0411–577 554 eller tfn. 0411–577 555
 • Rektor tfn. 0411–577 619

Gäller fr.o.m. 22-01-19

Publicerad 2022-06-13, Uppdaterad 2023-12-01