OB-omsorg

Omsorg på obekväm arbetstid (OB-tid)

Enligt skollagen ska kommuner sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Verksamheten är avsedd för barn från 1 år till och med vårterminen det år då barnet fyller 13 år. Endast barn som är folkbokförda i Ystads kommun är berättigade till omsorg på obekväm arbetstid. Barn som är folkbokförda i annan kommun kan erbjudas plats om det finns utrymme.

OB-omsorgen är inrymd i Nattugglans lokaler på Väktaregatan 1.

Vem kan söka plats för omsorg på obekväm arbetstid?

· Vårdnadshavare till barn i ålder 1-5 år som arbetar kvällar, nätter och helger då ordinarie förskola är stängd. Barnen har sin förskoleplacering på Nattugglan.

· Vårdnadshavare till barn i ålder 6-13 år som är inskrivna på fritidshem och arbetar kvällar, nätter och helger då ordinarie fritidshem är stängt.

children painting

Hur går ansökningsförfarandet till?

· Ansökan görs via E-tjänst för förskola och fritidshem.

· Följande handling ska skickas till handläggare:

- Intyg från arbetsgivaren som styrker vårdnadshavarens behov av omsorg på OB-tid. Intyg ska ha inkommit innan barnet kan erbjudas plats.

Intyget skickas till:
Ystads kommun, Kultur och utbildning, Administrativ handläggare, 271 80 Ystad
E-post: kou@ystad.se

Vårdnadshavare erbjuds plats inom OB-omsorg utifrån kötid samt barnets folkbokföringsadress. Barn som är folkbokförda i Ystads kommun har företräde till plats. Barn som är folkbokförda i andra kommuner tas emot i mån av plats. Det är endast barn som är folkbokförda i Ystads kommun som är berättigade ob-omsorg.

 

Vilka öppettider gäller?

Nattugglan har öppet dygnet runt alla dagar förutom midsommar, julafton samt nyårsafton, då det är stängt mellan följande tider:

Midsommarafton: stängt mellan 17.00-06.30 (midsommardag)

Julafton: stängt mellan 07.00-06.30 (juldagen)

Nyårsafton: stängt mellan 17.00-06.30 (nyårsdagen)

Nattomsorg:

Nattomsorg erbjuds för de barn vars vårdnadshavare arbetar natt. OB-omsorgen tar inte emot några barn efter kl. 21.00. Detta med tanke på att låtabarnen komma till ro inför natten. Förskolan gör en individuell planering med vårdnadshavare gällande nattomsorg.

Schema

Barnets behov av vistelse (schema) läggs in i e-tjänst. Ändring av schema ska ske 14 dagar innan behovet av omsorg finns. Endast vårdnadshavare som arbetar inom samhällsnyttiga funktioner till exempel vårdpersonal, polis, brandman får vid akuta situationer inkomma med vistelsebehov med kort varsel. Alla ändringar som görs med mindre än 14 dagars framförhållning måste godkännas av personal på förskolan innan ändring i e-tjänst görs.

Barnets vårdnadshavare lämnar in arbetstidsschema i samband med att barnets schema registreras eller ändras. Arbetstidsschema lämnas till förskolan.

Om barnet inte kommer till OB-verksamheten på grund av av sjukdom, uteblivet behov meddelar vårdnadshavare detta till personal snarast möjligt.

Transporter

Vårdnadshavare till barn i förskolan ansvarar för transport till och från OB-omsorgen. Barn som är inskrivna på fritidshem åker taxi (vardagar) från ordinarie fritidshem till Nattugglan. Ystads kommun bekostar taxiresorna. Vårdnadshavare vars barn inte är inskrivet på fritidshem ombesörjer för transport till och från OB-omsorgen. Vårdnadshavare ansvarar för att avboka taxi vid sjukdom, uteblivet behov. Om taxi inte avbokas debiteras vårdnadshavare för taxikostnaden. Avbokas på telefonnummer 0411-585858

Hämtning/lämning

Barn i åldrarna 1 till 4 år som inte ska ha nattomsorg ska hämtas senast 21.00, därefter blir det övernattning. Barn i ålder 5 år- 13 år ska hämtas innan 22.00, därefter blir det övernattning.

Förskolan gör en individuell planering med vårdnadshavare gällande nattomsorg.

hands

Mat

Frukost, mellanmål och kvällsmat bereds av personal i Nattugglans lokaler. Lunch (vardagar) tillagas i Västerportskolans kök. Alla mål på helgerna bereds av personal i Nattugglans lokaler.

Sjukdom

Om barnet insjuknar under vistelse på Nattugglan kontaktas vårdnadshavare som får hämta barnet. I de fall vårdnadshavare inte kan hämta barnet på grund av arbetets art kontaktas ställföreträdande person som vårdnadshavare uppgett och denne får hämta barnet. I de fall då det är vårdnadshavare som är sjuk får barnet inte lämnas i OB-omsorgen under kväll, natt eller helg.

Uppsägning av plats

Om behovet av omsorg på OB-tid upphör hos en av vårdnadshavarna upphör möjligheten att vara i OB-omsorgen. Barn i ålder 1 år-5 år placeras på annan förskola i kommunen. Om platsen inte använts under 2 månader så undersöker förvaltningen fortsatt behov av plats innan platsen sägs upp. Handläggare tar kontakt med vårdnadshavare innan detta sker.

Plats kan komma att sägas upp i de fall vårdnadshavare inte inkommer med arbetstidsschema samt arbetsgivarintyg inom föreskriven tid.

Avgift

Avgift tas ut enligt gällande maxtaxa. Vårdnadshavare betalar endast en avgift även om barnet deltar i flera verksamheter.

Ytterligare frågor?

Ta kontakt med handläggare, personal på Nattugglan eller rektor

 

Gäller fr.o.m. 190801

Publicerad 2020-06-13, Uppdaterad 2021-03-19