När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt så kontaktar ni avdelningen via sms eller samtal. Glöm inte att friskanmäla dagen innan senast kl 13 om barnet kommer tillbaka till förskolan. 

I de fall då det är vårdnadshavare som är sjuk får inte barnet lämnas i OB-omsorg under kväll, natt och helg.

För råd och information se Vårdguiden 1177

Publicerad 2021-06-15, Uppdaterad 2023-09-22