Frånvaroanmälan

När ditt barn blir sjukt så kontaktar ni avdelningen via sms eller samtal. Glöm inte att friskanmäla dagen innan senast kl 13 om barnet kommer tillbaka till förskolan. 

I de fall då det är vårdnadshavare som är sjuk får inte barnet lämnas i OB-omsorg under kväll, natt och helg.

För råd och information se Vårdguiden 1177. 

Publicerad 2022-10-18, Uppdaterad 2023-10-20