Om Nattugglan

Nattugglan är Ystads dygnet-runt-förskola som erbjuder pedagogisk omsorg även på obekväm arbetstid. Under ob-tider erbjuder vi även plats för fritidsbarn upp till 13 år från andra verksamheter.

Vår förskola består av två avdelningar, Sörgården 1-3 år och Norrgården 3-5 år.

Vår pedagogiska verksamhet präglas av barnens nyfikenhet, intressen och lust till lärande. Vi arbetar språkinriktat och språkutvecklande med barnen i fokus, med stöd i TAKK. Vi arbetar utifrån ett positivt förhållningssätt med en tydlig struktur som skapar goda förutsättningar för barns utveckling.

Vi vistas gärna utomhus och tar vara på den miljö som finns i vår närhet. Vi strävar efter att skapa en trygg, stimulerande och föränderlig lärmiljö, där alla barn ska ha möjlighet att utveckla sitt tänkande och lärande utifrån sina egna förutsättningar. 

Barnen ska inte bara stimuleras, de ska också utmanas i sitt lärande och få chansen att vara med och utforma sin lärprocess utifrån sina tankar och erfarenheter. Vår pedagogik utvecklas och förnyas, med barnens behov i centrum och barnen som utgångspunkt. Vi har samma värdegrund på förskolan och ett gott samarbete i huset. Vi är en förskola med glädje och inflytande i fokus.

Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-10-18