IMG_0683.jpg

Nationella mål

Förskolans läroplan

Vad vi på Nybrostrands förskola ska arbeta med och vad som ligger i vårt uppdrag styrs av Skolverkets läroplan. Denna läroplan ligger till grunden för allt vårt arbete på förskolan.

Vill du veta mer, se förskolans läroplan. 

Publicerad 2021-03-18, Uppdaterad 2022-04-01