2009_010.jpg

Ystads kommuns mål

Ystad kommun har arbetat fram ett antal fokusområden som skall arbetas med i syfte att skapa en bättre kommun och förskola. Målöversikt för Ystads kommun.

Kultur och utbildningsförvaltningens fokusområden

Med syfte att bibehålla och utveckla kvaliteten i förskola/skola så skall det inom en period av 3 år arbetas med:

* Tillgänglighet år 2018-VT 2019
* Undervisningskvalitet VT 2019-2020
* Bedömning VT 2020-2021

Förskolan har som mission att skapa en likvärdig, hållbar förskola och inom ramen av detta så kommer förskolorna gemensamt i Ystad att fokusera på följande:

* Hållbar utveckling (Vi på Nybrostrand arbetar med och är certifierade Grön Flagg)
* Värdegrund TRE (Tillit, Respekt, Empati)
* Inkluderande lärmiljöer (From HT 2019)

Publicerad 2019-03-18, Uppdaterad 2019-05-20