Nybrostrands förskola

Nybrostrands förskola är belägen i utkanten av Nybrostrand med öppna fält och skogen som granne. Endast en liten promenad från förskolan hittar vi vår fantastiska strand. 

 

Barn i lådcyklar på stranden

 

Förskolan omges av en fantastisk utemiljö med utemiljöer i olika storlekar och former. Det finns förutom olika lekredskap t.ex en grillkåta, ett fristående uterum och en grillplats. Utemiljön bidrar till många kreativa lekar, undervisningssituationer och upptäckter, för och med barnen.

 

Eld syns genom fönstret på grillkåtan

 

Nybrostrands förskola består av tre avdelningar med yngre barn och tre avdelningar med äldre barn. 

Vi har "utevilor", oisolerade uterum, i direkt anslutning till tre av avdelningarna. Här sover barnen gott i den friska luften vilket främjar deras  hälsa och välbefinnande.

Avdelningarna samarbetar genom dagliga gemensamma öppningar och stängningar men också genom gemensamma undervisningssituationer inom t.ex. musik och språk. Genom samarbetet mellan avdelningarna lär barnen känna barn och pedagoger från andra avdelningar vilken främjar gemenskapen och tryggheten på förskolan. 

 

                      Kor på grönbete

 

Publicerad 2020-06-14, Uppdaterad 2023-05-15