Föräldrasamverkan

Samverkan mellan förskola, hem och barn

Föräldrasamråd

Vårdnadshavare ska erbjudas möjligheter till inflytande över utbildningen och enligt den nya skollagen ska ett forum för samråd finnas vid varje förskola. Vid samråd ska frågor behandlas som är viktiga för verksamheten och dess utveckling samt är av betydelse för barnen och vårdnadshavarna. Det är frågor som rör större delen av förskolan, här ska inte frågor om enskilda avdelningar, barn eller personal tas upp. Dessa frågor är inte mindre viktiga, men tas i andra sammanhang. Samrådet är ett forum där synpunkter kan lyftas och diskuteras.

Samrådsmöte är instiftat i skollagen kap.4 § 13.

Lämna vänligen önskemål och ämne att diskutera till marianne.a.johansson@

Föräldramöte

En gång på höstterminen erbjuds vårdnadshavare att medverka vid ett informationsmöte och en gång på vårterminen vid ett föräldramöte där det ges inblick i vår utbildning och undervisning.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal erbjuds en gång per läsår samt vid behov.

 

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2023-10-16