Öppettider på Parkens förskola

Klockan 06:00 öppnar Parkens förskola. Vi har gemensam öppning på Maskrosen. 07:00 öppnas övriga avdelningar. Ca 16:30 samlas alla avdelningar igen på Maskrosen eller på gården. 18:00 stängs förskolan.

Parkens förskola har stängt 2 hela dagar/termin för möjlighet till fördjupad reflektionstid och kompetensutveckling för personalen.Stängningsdagarna är oerhört betydelsefulla då de ger oss tillfälle att  diskutera olika händelser som varit bra eller mindre bra med årets arbete. Detta gör att vårt arbete hela tiden utvecklas. Vi går igenom det gångna verksamhetsåret och kvalitetssäkrar mot styrdokumenten och förskolans uppsatta mål. Vi följer upp, utvärderar och analyserar vår utbildning och undervisning, vår pedagogiska dokumentation och planerar för kommande verksamhetsår. För förskolans kvalitet är det viktigt att personalen får kompetensutveckling och ges möjlighet till att diskutera, genomföra och följa upp utbildning och undervisning.

Publicerad 2022-06-15, Uppdaterad 2023-06-05