Om Parkens förskola

Parkens förskola består av sex avdelningar. Tre 1-3 årsavdelningar, en 4-5 årsavdelning och två utegrupper där barnen är 4-5 år.

Parkens förskola är uppdelad i tre Block. I Block 1 finns två av småbarnsavdelningarna. Barnen här går vidare till Block 3, som består av två uteavdelningar, efter sommaren det året barnen fyller fyra år.

I Block 2 finns den tredje småbarnsavdelningen där barnen går vidare till 4-5 års avdelningen i samma Block efter sommaren det året barnen fyller fyra. I mån av plats går det att göra ett aktivt val i god tid för att välja en annan avdelning det året barnet fyller fyra.  

Vi har en stor och härlig utomhusmiljö som inspirerar till mycket lek och lärande. 

Skogen ligger på gångavstånd och där bedriver utegrupperna stor del av sin undervisning.

Även de andra avdelningarna gör skogsbesök. Det är också gångavstånd till olika lekplatser i närmiljön.

På parken har vi ”utevilor” som ligger i direkt anslutning till avdelningarna. Det främjar barnens hälsa och välbefinnande att sova ute.

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och har gemensamma öppningar och stängningar. Detta gör att barnen känner sig trygga med alla pedagoger på hela förskolan.

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2023-05-01