Parkens förskola

Parkens förskola består av sex avdelningar. Tre 1-3 årsavdelningar, en 3-5 årsavdelningar och två utegrupper där barnen är 4-5 år.

Utegrupperna bedriver sin verksamhet mestadels utomhus. 

Vi har en stor och härlig utomhusmiljö som inspirerar till mycket lek och lärande. 

Skogen ligger på gångavstånd och där tillbringar utegrupperna mycket av sin pedagogiska verksamhet. Även de andra avdelningarna gör skogsbesök. Det är också gångavstånd till olika lekplatser i närmiljön.

 På parken har vi ”utevilor” som ligger i direkt anslutning till fyra av avdelningarna. Det främjar barnens hälsa och välbefinnande att sova i uterummen.

 

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och har gemensamma öppningar och stängningar. Detta gör att barnen känner sig trygga med alla pedagoger på hela förskolan.

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2020-02-03