Om Parkens förskola

Parkens förskola består av sex avdelningar. Tre 1-3 årsavdelningar, en 4-5 årsavdelning och två utegrupper där barnen är 4-5 år.

Parkens förskola är uppdelad i tre Block. I Block 1 finns två av småbarnsavdelningarna. Barnen här går vidare till Block 3, som är uteavdelningarna, efter sommaren det året barnen fyller fyra år. I Block 2 finns den tredje småbarnsavdelningen där barnen går vidare till 4-5 avdelningen i samma Block, efter sommaren det året barnen fyller fyra. Givetvis finns det möjlighet att välja vilken 4-5 års avdelningen man vill men då måste ett aktiv val göras redan på våren innan.

Utegrupperna bedriver sin verksamhet mestadels utomhus. 

Vi har en stor och härlig utomhusmiljö som inspirerar till mycket lek och lärande. 

Skogen ligger på gångavstånd och där tillbringar utegrupperna mycket av sin pedagogiska verksamhet. Även de andra avdelningarna gör skogsbesök. Det är också gångavstånd till olika lekplatser i närmiljön.

På parken har vi ”utevilor” som ligger i direkt anslutning till fyra av avdelningarna. Det främjar barnens hälsa och välbefinnande att sova i uterummen.

Vi samarbetar mycket mellan avdelningarna och har gemensamma öppningar och stängningar. Detta gör att barnen känner sig trygga med alla pedagoger på hela förskolan.

Publicerad 2021-06-14, Uppdaterad 2022-03-22