Mål och arbetssätt

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan 2018 (Lpfö -18) kommunens styrdokument och lokala mål.

 

På Parken ska alla

* trivas och känna sig trygga.

* barn blir lyssnade på, bli sedda och bekräftade.

* barn utveckla sin fantasi och kreativitet genom lek och lärande och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter i samspel både med varandra och pedagogerna.

* barn få möjlighet att lära med hela kroppen och alla sina sinnen.

* barn känna empati, solidaritet samt ha förståelse för varandra.

* barn lära sig att ta hand om varandra samt allt levande i natur och miljö.

*barn mötas med lika engagemang av nyfikna och medforskande pedagoger.

 

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2020-05-04