Mål och arbetssätt

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolan 2018 (Lpfö -18) kommunens styrdokument och lokala mål.

På Parken ska alla:

  • trivas och känna sig trygga.
  • barn bli lyssnade på, bli sedda och bekräftade.
  • barn utveckla sin fantasi och kreativitet genom lek och lärande och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter i samspel både med varandra och pedagogerna.
  • barn få möjlighet att lära med hela kroppen och alla sina sinnen.
  • barn känna empati, solidaritet samt ha förståelse för varandra.
  • barn lära sig att ta hand om varandra samt allt levande i natur och miljö.
  • barn mötas med lika engagemang av nyfikna och medforskande pedagoger.IMG_2484.jpg
Publicerad 2022-06-14, Uppdaterad 2023-10-16