Mål och arbetssätt

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan Lpfö- 98 (reviderad 2016), Kommunens styrdokument och lokala mål.

På Parken ska alla

* barn och föräldrar trivs och känner sig trygga.

* barn blir lyssnade på, blir sedda och bekräftade.

* barn utveckla sin fantasi och kreativitet genom lek och lärande och erövra nya erfarenheter, kunskaper och       färdigheter i samspel både med varandra och pedagogerna.

* barn få möjlighet att lära med hela kroppen och alla sina sinnen.

* barn känna empati, solidaritet samt ha förståelse för varandra.

* barn lära sig att ta hand om varandra samt allt levande i natur och miljö.

*barn mötas med lika engagemang av nyfikna och medforskande pedagoger.

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2018-02-19