Grön Flagg

Sedan våren 2016 är Soldalens förskola en stolt Grön Flagg-certifierad förskola! Kommande läsår ska vi fokusera på temat Livsstil & hälsa för att stimulera välbefinnande, värdegrund, betydelse av goda kostvanor samt arbeta för en kemikaliesmart förskola.


Detta på grund av att yngre barn är en särskilt viktig grupp att skydda från farliga kemiska ämnen. Grön Flagg-arbetet bidrar även till en ökad medvetenhet gällande konsumtion. Det är i vardagen som det viktiga arbetet sker, det är där vi ser att barnen hittar nya samband och utvecklar förhållningssätt kring hållbar utveckling. För att bibehålla certifieringen arbetar vi systematiskt med hållbar utveckling som en naturlig del av undervisningen. Varje läsår startar med en kick-off för att väcka barnens nyfikenhet och engagemang inom Grön Flagg-arbetet. 

 Vill gärna påminna om att på förskolan finns ett gemensamt TaGe-skåp för att stimulera ett miljövänligt sätt att byta kläder med varandra. TaGe-skåpet finns inne på Solkatten och bidrar till återvinning och minskar onödig konsumtion. 

Publicerad 2017-06-13, Uppdaterad 2019-07-05