Inskolning och introduktion

Vi anser att inskolning är grunden för trygghet. Inskolningen kan sägas handla om att introducera både barn och föräldrar till förskoleverksamheten. I samband med inskolningar är arbetet med att skapa en trygg och sammansvetsad grupp viktig för såväl barn, personal och föräldrar. Målet är att skapa en harmonisk barngrupp och arbetsmiljö. Vi använder metoden ”tre-dagars-inskolning” vilket betyder att du som förälder deltar i inskolningen och får på så sätt lära känna oss pedagoger i tre hela dagar. Eftersom flera föräldrar och barn kan introduceras vid samma tidpunkt kan man med fördel även introducera i grupp, då lär ni föräldrar också känna varandra. Andra positiva aspekter av föräldraaktiv inskolning är att du som förälder har möjlighet att komma med funderingar och åsikter vilket bidrar till att er trygghet och positiva inställning överförs till era barn. Ni föräldrar känner era barn bäst och vi pedagoger vet hur barn fungerar i förskolegrupper. Ni är aktiva med era barn till exempel klär på/av, byter blöjor, matar, vilar m.m. första dagen, detta kan man successivt släppa under andra dagen. Vi bjuder på lunch  under den föräldraaktiva inskolningen.

Kort beskrivning av metoden 

Pedagoger

 • Alla har ansvar för ert barn på förskolan men en pedagog har huvudansvaret under introduktionen.
 • Undervisningen pågår som vanligt.
 • Alla lär känna de nya barnen.
 • Förskolans barn inkluderas.
 • Alla går sina ordinarie arbetstider. 

Barn

 • Lär känna miljön tillsammans med en trygg person (förälder).
 • Får vara med om helheten.
 • Föräldrarna är trygga då blir även barnet tryggt.
 • Barnen på förskolan blir delaktiga under introduktionsperioden.
 • Utbildningen pågår nästan som vanligt.
 • All personal finns tillgänglig. 

Föräldrar

 • Får delta i all utbildningen.
 • Får uppleva helheten med sitt barn. 
 • Får insyn i barnets verklighet. 
 • Lär känna all personal.
Publicerad 2022-06-19, Uppdaterad 2024-06-19