Öppettid & stängningsdagar

Förskolans öppettid är kl. 6.00-18.00 och vi öppnar och stänger på Solstrålen. Observera att vår öppettid kan vara kortare eftersom våra arbetsscheman regleras utifrån barnens vistelsetider.

Soldalens förskola har stängt 2 tillfällen/termin för möjlighet till fördjupad reflektionstid och kompetensutveckling. Stängningsdagarna är oerhört betydelsefulla då de ger oss tillfälle att sitta ner hela förskolan och diskutera olika händelser som varit bra eller mindre bra med årets arbete. Detta gör att vårt arbete hela tiden utvecklas. Vi går igenom det gångna verksamhetsåret och kvalitetssäkrar mot styrdokumenten och förskolans uppsatta mål. Vi följer upp, utvärderar och analyserar vår verksamhet/utbildning, vår pedagogiska dokumentation och planerar för kommande verksamhetsår. För förskolans kvalitet är det viktigt att kompetensutveckla personalen och ge dem möjlighet till att diskutera, genomföra och följa upp utvecklingen/kompetensen. 
Höstens stängningsdagar är måndagen den 3 september och fredagen den 21 september. 

Förskolorna i Ystads kommun arbetar tillsammans med grundskola och gymnasium för att få till en ökad likvärdighet samt en röd tråd genom barnets hela utbildning i ett perspektiv
från 1 år-19 år. Ystads kommun har valt att satsa på en gemensam förmiddag med föreläsare. På eftermiddagen kommer pedagogerna att samplanera kring höstens upplägg. Fredagen den 17 augusti, 2018 kommer föreläsare till Ystads kommun för att föreläsa för samtliga pedagoger anställda i Ystad kommuns förskolor, grundskolor och gymnasium. 

Under veckorna 28-31 slår vi ihop oss med vår systerförskola Erici och flyttar vår verksamhet dit under dessa veckor.

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2018-10-16