Öppettid & stängningsdagar

Förskolans öppettid är kl. 6.00-18.00 och vi öppnar och stänger på Solstrålen. Observera att vår öppettid kan vara kortare eftersom våra arbetsscheman regleras utifrån barnens vistelsetider.

I Ystad kommun är öppettiderna 06.00-18.00 på de kommunala förskolorna. Om det föreligger utökat vistelsebehov för barn vid enstaka tillfällen, före eller efter dessa tider, förs en dialog med rektor på den förskola där barnet är inskrivet. Om det föreligger vistelsebehov som är återkommande före och efter 06.00-18.00, så hänvisar kommunen till Nattugglan som erbjuder verksamhet för de vårdnadshavare som har behov av omsorg under obekväm arbetstid (OB-tid).

Soldalens förskola har stängt 2 tillfällen/termin för möjlighet till fördjupad reflektionstid och kompetensutveckling. Stängningsdagarna är oerhört betydelsefulla då de ger oss tillfälle att sitta ner hela förskolan och diskutera olika händelser som varit bra eller mindre bra med årets arbete. Detta gör att vårt arbete hela tiden utvecklas. Vi går igenom det gångna verksamhetsåret och kvalitetssäkrar mot styrdokumenten och förskolans uppsatta mål. Vi följer upp, utvärderar och analyserar vår verksamhet/utbildning, vår pedagogiska dokumentation och planerar för kommande verksamhetsår. För förskolans kvalitet är det viktigt att kompetensutveckla personalen och ge dem möjlighet till att diskutera, genomföra och följa upp utvecklingen/kompetensen. 
Höstens stängningsdagar är måndagen den 13 september. 

Måndagen den 19 augusti, 2019 kommer Ystads kommun samtliga pedagoger anställda i Ystad kommuns förskolor att delta i en utbildningsdag. För de som behöver omsorg denna dag är Marielunds förskola endast öppen.

Under veckorna 28-31 slår vi ihop oss med vår systerförskola Erici och flyttar vår verksamhet dit under dessa veckor.

Publicerad 2017-06-15, Uppdaterad 2019-10-15