Om Soldalens förskola

Soldalens förskola är en liten oas i centrala Ystad. Vi erjuder en förskola  med en närhet till skogen, stranden och stadsmiljön. Med våra cargobikes upptäcker vi vår närmiljö. Vi erbjuder en trygg och lärorik förskola, där leken, lärandet och miljön, såväl utom- som inomhus står i fokus. Vår utomhusmiljö är variationsrik med grönområden och buskage som stimulerar barnens fantasi och kreativitet och lekredskap som stimulerar till klättring, balans, samspel, turtagning etc.

På Soldalens förskola lägger i stor vikt vid samverkan. Vi erbjuder ofta gemensam undervisning där alla barn och pedagoger inkuderas. För att främja lustfyllda, stimulerande och utmanande lärmiljöer arbetar vi i två block, ett för de yngre, Solstrålen och ett för de äldre barnen, Solkatten. Arbetssättet bidrar till utökade möjligheter att arbeta med barnen i mindra grupper samt till att vi pedagoger använder varandras kompetenser för att erbjuda barnen en lärandemiljö av hög kvalitet.

 cargobikes

 

Publicerad 2017-06-14, Uppdaterad 2019-07-05